Hjem Aktuelt Nytt styre i Orkanger Vel

Nytt styre i Orkanger Vel

Publisert:

|

Oppdatert:

Orkanger Vels årsmøte valgte nytt styre onsdag. På bildet ser du fra venstre Geir Knutzen, Olav Rostad, Ingeborg Ødegård, Vidar Liøkel, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen og Anders Skjøld.

Sissel Moldjord, Anita Holten (styremedlemmer) og Thor Ingar Halvorsen (varamedlem) var ikke til stede.

Leder Olav Rostad og sekretær Hans Kringstad sto ikke på valg. Geir Knutzen fortsetter som nestleder. Anders Skjøld er valgt til ny kasserer etter Arve Holmeng. Ingeborg Ødegård er nytt varamedlem etter Hege Berg.

Gammelosen
Orkanger Vel har hatt et aktivt år – nok en gang preget av arbeid med Gammelosen. Det lyktes ikke å skaffe mer korallsand i løpet av året. Statsforvalteren godtar ikke lenger frakt av sand fra Vestlandet av frykt for å få den svartelistede arten havnespy med på lasset. I desember kom godkjenning for uttak fra et mudringsprosjekt på Hitra. Foreløpig har vi ikke funnet lokalt rederi med utstyr som kan pumpe opp sand. Alternativet kan bli kjøp av kalksand fra Glærum kalkgruve i Surnadal. Velforeninga kjøper først et mindre prøvelass.

Viktige bidrag
Velforeninga støttet prosjektet Orkanger mot sjøen med 50 000 kr og bidro med 10 000 kr til fellesfyrverkeriet som ble en stor suksess nyttårsaften. I år tar Orkanger Vel hovedansvaret for å få til et like godt fyrverkeri. Ildsjelen bak tiltaket, Ingeborg Ødegård, har nå blitt med i styret.

Velforeninga har også investert i ny nettside, som du nå er inne på. Den gamle sida var utdatert teknisk og sikkerhetsmessig, men alt stoff er tatt vare på. Du finner det her. Sida ble lagt ned som nyhetsmedium ved utgangen av 2017. Målet er å produsere nyhetssaker fra og om Orkanger igjen i regi av velforeninga.

288 betalte støttemedlemskap til Orkanger Vel i 2023, nøyaktig like mange som i 2022.

Les årsmelding.

Les årsmøteprotokoll.

Det nye styret er altså:
Olav Rostad (leder), Geir Knutzen (nestleder), Anders Skjøld (kasserer), Anita Holten, Sissel Moldjord og Jan Aage Mortensen (styremedlemmer), Thor I. Halvorsen, Vidar Liøkel og Ingeborg Ødegård (varamedlemmer).