Hjem Prosjekter Skateboardparken

Skateboardparken

Publisert:

|

Oppdatert:

I september 2010 åpnet Orkanger Vel skateboardparken i sørenden av Gammelosen.

Det skjedde sammen med samarbeidspartnerne Orkdal sparebank, Orkdal Sanitetsforening og Orkdal kommune.

Velforeninga ledet prosjektet og skaffet penger. Anlegget kostet ca 850 000 kroner. De tre sponsorene bidro med 475 000. Resten kom fra Orkanger Vel og i form av spillemidler.

En skateboardpark hadde vært ønsket og etterlyst i mange år. Vi valgte å kjøpe ramper i betong og stål, selv om de er dyre. Rampene har lang levetid og er nesten vedlikeholdsfrie. Vi finansierte også lys.

Parken ble en suksess fra dag en. Det er sjelden en investering på 850 000 kroner gir så mye meraktivitet på et felt som ikke er organisert via idrettslag.

I 2011 og 2012 supplerte vi parken med halfpipe-ramper i tre.

BMX-sykling har vært enda mer populært enn rullebrett. Derfor startet Orkanger Vel også bygging av ei BMX-løype ved parken i 2012. Den sto ferdig i 2013.

I 2011 opprettet vi et brukerutvalg med foreldre både for å sikre tilsyn og trivsel for alle brukere, og for å holde god kontakt med barn og unge som bruker anlegget.

Parken måtta tas ned for å gi plass til FoLkehelsentret og Orklandbadet i 2018. Orkland kommune satte den opp igjen ved Orklahallen i 2022. Det samme gjelder BMX-banen. Orkanger Vel har fortsatt et ansvar for drift og vedlikehold. Det kan bli aktuelt å oppgradere anlegget.