Hjem Prosjekter Gammelosen

Gammelosen

Publisert:

|

Oppdatert:

Mennesker på stranda i Gammelosen på en solskinnsdag

I samarbeid med kommunen har Orkanger Vel bygd ut Gammelosen som et kinderegg:

  • Bypark og arena for arrangement
  • Folkehelsetiltak for brukere i alle aldre
  • Buffersone mellom bomiljø og industri


Hovedløpet til Orkla gikk der Gammelosen ligger i dag. Resten av deltaet mellom Orkanger og Gjølme dannet et finmasket nettverk av kanaler mellom frodige elveører. Dette ble fylt opp som industri- og havneområde tidlig på 1970-tallet. Vi kjenner det i dag under navnet Grønøra.

Også hovedløpet inn mot Orkanger skulle fylles med stein. Bare en liten sone inn mot Strandveien var tenkt avsatt til buffer mot bebyggelsen. Nedgangstider førte imidlertid til liten etterspørsel etter industritomter. Samtidig startet Orkanger Vel et arbeid for å verne Gammelosen som friområde. Politikerne ombestemte seg, og vannspeilet fikk ligge uberørt.


Men det tok flere år før området framsto som velegnet for rekreasjon og friluftsliv. Bare stikkrenner var opprinnelig lagt under Gammelosveien, som skiller vannspeilet fra fjorden. Manglende gjennomstrømming førte til forsumping og framvekst av en stor koloni fjærmygg. Orkdal kommune måtte renske opp bunnen og bygge bru for å sikre tilstrekkelig utskifting av vann. Masse gravd opp fra bunnen skapte den frodige øya i vannspeilet.


Kommunen satte ned et utvalg som laget en plan for Gammelosen og de tilstøtende områdene. Dette resulterte i en visjon med flere badeplasser med sand, rasteplasser, opplyst tursti og bru ut til øya.

Planen ble liggende uten penger til gjennomføring. Det førte til at en gruppe privatpersoner møttes for å komme i gang med konkret arbeid. Orkanger Vel kom til å bli stående sentralt. Arbeidsgrupper med ildsjeler kostnadsberegnet flere tiltak som tursti, bade- og grillpass i nordenden og rasteplass og badeplass i Hermetikken. 


Det systematiske arbeidet startet for alvor vinteren 2005. Orkdal kommune, som grunneier, innledet et nært samarbeid med Orkanger Vel. Kommunen bevilget penger til utbedring av turstien og laget en tippemiddelsøknad for hele området. I søknaden inngikk blant annet opprusting av stien, lys rundt hele vannspeilet og toalettbygg i nordenden. Orkdal kommune fullførte langt på vei dette arbeidet i 2007.


Orkanger Vel brukte kontingentpenger og gavemidler til å sette i stand tre badeplasser gjennom  flere års arbeid:
– Den store stranda i sørenden
– Hermetikken med blant annet flåter, scene, kiosk, kanoer og lekeapparater
– Stranda i nord med grillplass og etter hvert soltribune og anlegg for bevegelseshemmede
– Foreninga satte opp informasjonstavler. Gjentatte innkjøp av korallsand til strendene har utgjort den største enkeltposten for Orkanger Vel.

I to omganger fikk velforeninga en rekke større trær i gave som kommunen plantet ut. Vi har kjøpt inn og plantet nærmere 200 prydbusker i området, og det er satt ned ca. 1300 stiklinger med furu og serbergran i jordvollen mot industriområdet.


Sommeren 2007 gjenskapte Orkanger Vel den gamle vannkilden «Troa» litt sør for Hermetikken.

I 2009 tok Velforeninga ansvaret for å gjenreise møteplassen Kortbølgen på mælen over Gammelosen.

I 2010 åpnet Orkanger Vel skateparken like ved Gammelosen (se egen sak). BMX-bane og volleyballbane kom litt senere.

I 2012 åpnet badeanlegg med rullestolrampe, lett tilgjengelig soltribune og HC-parkering i nordenden. Prosjektet ble finansiert i sin helhet av Orkanger Vel, gavemidler og Extra-midler fra Norsk Tipping, som laget et TV-program om tiltaket.

I 2013 kjøpte vi den til da dyreste lasten korallsand; en båtlast fra havet utenfor Bergen til ca 200 000 kroner. Orkdal kommune bidro med 90 000. 


Velforeninga kjøpe også badeflåter, kanoer og kajakker. I Hermetikken satte vi opp scene, tribune, kiosk og kanobu. Hermetikken, som har navnet sitt etter en gammel fabrikk på stedet. Nå er idylliske Hermetikken kjent blant annet for de årlige sommerfestene. Orkanger Vel arrangerte den første i 2006. Senere har OIF tatt over stafettpinnen. Hvert år arrangerer velforeninga familiedag i Hermetikken som avslutning på Orkanger-dagene.

I løpet av perioden 2005 til 2015 tilførte velforeninga Gammelosen verdier for mer enn en million kroner av egne midler. Dugnadsinnsatsen er ikke inkludert.


Gammelosen har blitt det vi håpet på; et lett tilgjengelig reakreasjonssted for alle aldersgrupper, og til bruk året rundt.  Det er bra for trivselen og folkehelsa.

Innsatsen er hedret:
* Orkanger Vel fikk avisa Sør-Trøndelags Frivillighetspris i 2013. Prisen, et maleri av orkdalskunstneren «Farmen», henger på Frivilligsentralen.
* Orkanger Vel fikk Orkdal kommunes Miljøpris i 2015.
* Dugnadsgjengen «Brødrene Gammelosen» fikk kommunens Miljøpris i 2017. «Brødrene» er en gruppe glade pensjonister som holder det pent rundt friluftsområdet.