HjemOm ossReferater2024ÅrsmeldingerÅrsmøteprotokoll Orkanger Vel 2024

Årsmøteprotokoll Orkanger Vel 2024

Publisert:

|

Oppdatert:

ÅRSMØTEPROTOKOLL for 2023 – ORKANGER VEL 20. MARS 2024
Møte kl. 19.00, Møbelringen

1. Valg av møteleder og sekretær:
Møteleder: Olav Rostad, sekretær: Hans Kringstad.

2. Godkjenning av innkalling:
Innkalling annonsert på egen nettside og FB.

3. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Ingeborg Ødegård og Jan Aage Mortensen.

4. Årsmelding:
Godkjent.

5. Regnskap.
Godkjent.

6. Disponering av underskudd/overskudd.
Overskudd overføres til egenkapital.
Godkjent med følgende vedtak:
– Balansepost sandvolleyballbane tas ut.
– Utstyrsliste legges ved regnskapet.
To merknader:
– Tre mindre, fakturerte beløp har ikke gått ut av konto.
– Det er ikke bokført nedskriving av eiendeler.

7. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter:
Kontingentsatser videreføres som i 2023.

8. Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.

9. Budsjett:
Godkjent med følgende merknader:
150 000 kr i kommunalt tilskudd til sand føres på inntekter.
Kostnad nettside endres fra 50 000 til 82 500 kr.
Kostnad utfylling ved vestsida av utløp i Gammelosen settes til 100 000 kr.

10. Valg:
Nestleder: Geir Knutzen, 1 år (gjenvalg)
Kasserer: Anders Skjøld, 2 år (ny)
Styremedlem: Sissel Moldjord, 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Anita Holten, 2 år (gjenvalg)
Varamedlem: Ingeborg Ødegård, 2 år (ny)

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad.

Ref. Hans Kringstad

Ingeborg Ødegård                                             Jan Aage Mortensen