Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Jan 2014-01-24 19:20
Enig i mye av det bedriftsleder påpeker. Litt drastisk det med at Skaun kan få hovedsete i en ev ny storkommune. Men muligheten er der hvis Orkdal ikke følger medi timen. Byplanleggere, Orkdal 2040 og lokale aktører har brukt mange år på å planlegge sentrum. Den røde streken ble den viktigste samlefunksjonen. Amfi får i løpet av året på plass kommunes største og flotteste senter. Det er kjempefint. Er ikke det godt nok for Amfiledelsen? Hvorfor tvinge inn detaljhandel på Bårdshaug Vest? Det snakkes så stort om samarbeid mellom de ulike aktørene. Da må man ta og gi litt. Det beste for Orkanger som sentrum og folket i Orkdal er at detaljhandelen blir samlet innenfor den røde streken. Da først får man muligheten til å skape et sentrum som folk ønsker å flytte til/bli en del av. Vi trenger både Amfi, Oti og Orkdalsveien som en del av handelen i et fremtidig sentrum. Hvis det her er snakk om oppriktig samarbeid så må kommunen beholde den røde streken og påvirke bl a Jysk og Plantasjen til å flytte til Otiområdet. Da får vi styrket Oti, Orkdalsveien og Sæther Rømme. Amfi og Løseth skulle godtatt en slik løsning på samme måte som Oti-Roy tiljubler nye Amfi. Nå har Orkdals politikere en unik mulighet til å gjøre det riktige valget for fremtidens sentrum.
Bedriftseier Orkanger 2014-01-24 15:58
Trenger ingen topputdannelse for å skjønne hva som skjer hvis kommunen tillater detaljhandel på Bårdshaug Vest : Oti vil bli nedbygd innen 5-10 år, Orkedalsveien vil bli ribbet totalt, til og med restauranter kommer til å flytte dit handelen kommer, Sæther Røhme vil kun bli for boliger. Muligheten for et godt, samlet moderne sentrum med bymessige muligheter vil forsvinne for alltid. Når ny storkommune kommer om noen år vil helt sikkert Skaun/Buvik bli hovedsete. Orkdal og Orkanger uten et fremtidsrettet og moderne sentrum med gangavstand til de fleste funksjoner vil ikke bli attraktivt nok for potensielle tilflyttere. Hvis den røde streken blir utvidet går politikerne mot det de selv har vedtatt vedrørende sentrumsutviklingen. Og Orkdal 2040 vil bli enda mere latterliggjort.
Nerøring 2014-01-23 21:09
Orkdals politikere har nå 3 store utfordringer som er med på å avgjøre kommunens fremtid. 1. Havneutbyggingen på Grønøra vest. 2. Veien (E39) Fra Thamshavn til Gjølme. 3. OTIs nye forslag om utbygging innenfor den røde streken. Det blir spennende å se for en menigmann hva våre folkevalgte bestemmer seg for.
Politikere 2014-01-18 02:27
Trur ALLE politikere i Orkdal kommune bør tenke seg om twice før de tillater ny storhavn !!!!!
Positiv utvikling 2014-01-17 11:06
Ref dagens lokalavis. Legg merke til at Skaun og Buvik nå skal samarbeide på fotballfronten. Endelig kan man si. Mere normalt at spillere i Skaun samler seg i steden for å gå til Oif eller Orkla. I Orkdal kan man se de samme konturene.Oif seiler opp som den fremtidig samlingsklubben i og med at de eier det største og beste anlegget og har den beste beliggenheten. Oifs samarbeid med Glimt og Meldal er tydelige tegn på at lokalfotballen er i ferd med å endre seg til det bedre.
Robban 2014-01-15 01:02
Kain nån gje mæ et fornuftig svar på kåffer Orkla og Oil tvenge sæ på neri parken te Oif og Orkanger??? Kåffer e de itj godt nåk på fainræm te einaste samarbeispartnern???
Gode råd er dyre 2014-01-13 12:14
En samlingsklubb/toppklubb/lokal satsningsklubb lykkes kun hvis den har 1. Egen og miljøprofilert arena, kommunens største og beste). 2. Omdømme og samarbeidsånd som automatisk tiltrekker seg alle de beste spillerne. 3. Alle potensielle nærliggende konkurrenter, i alle fall de største må være med på laget. Hvis så ikke er tilfelle, glem hele greia.
Feilfordelinger i fleng 2014-01-13 10:52
Tema lokalfotball. Konkurransen mellom de lokale fotballklubbene e en ting. Værre er det at Orkdal kommune ser ut til å bli eneste kommunen i mils omkrets som ikke bygger egen innendørs fotballbane. Årsakene er åpenbare : grendestrid og de siste års millionsprekker som har ført til en skjev og meget unormal høy spillemiddelutdeling. Det er ille det :(
Ørkdaln 2014-01-13 08:52
Fotball i bøgda må værra som dein e i dag, men de e itj nødvendi med tre klubba(orkdal,oif,orkla). Nåkk me to av dæm. Ailt ble likar når oif gjekk ut av Orkla, så de si sæ sjøl kæm som kain forsvinn.
Tor A 2014-01-12 11:04
Ref lokalavisen i går lørdag. Orkla markedsfører seg jevnlig som samarbeidsklubben nr 1. ?? Men det ser mer ut som om Oif fotball er en klubb flere og flere samarbeider med på like vilkår vel og merke. Samarbeidet med Meldal junior jenter ser meget bra ut. Hører også at Oif og Glimt skal samarbeide på senior herrer. Enig i Johan. Riktig at Knyken og Orkdal IL eier vinteridrettene. Oif skulle automatisk vært i samme rollen først og fremst når idrettsparken ligger i sentrum av kommunen og samtidig besitter de desidert fleste, største og innholdsrike fotball og håndballbanene.
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse