Hjem Aktuelt Badestrendene: Vi tester kalksand i Gammelosen

Badestrendene: Vi tester kalksand i Gammelosen

Publisert:

|

Oppdatert:

Her kommer 30 tonn sand fra Glærum kalkgruve i Surnadal til Hermetikken. Orkanger Vel prøver ut denne typen sand fordi det så langt har vært umulig å skaffe mer av det naturlige førstevalget: Korallsand fra sjøen.

Stopp pga havnespy
Det tynnes ut på strendene etter siste store påfyll av sand for noen år siden. Velforeninga har jobbet med problemet i flere år. Først ble uttak fra sjøbunnen utenfor Fosen stoppet av vernehensyn, og senere sa Statsforvalteren nei til videre frakt fra et godkjent uttak på Vestlandet. Årsak er frykt for at den svartelistede arten havnespy skal bli med på lasset til Trøndelag.

Hans Kringstad og Geir Knutzen i Orkanger Vel-styret tok imot lasten fredag. Lørdag 4. mai kl. 11 er det for øvrig dugnad i Gammelosen.

I fjor fikk vi kontakt med en grunneier på Hitra som kan selge sand i forbindelse med mudring av ei båthavn. Statsforvalteren ga tillatelse, men det har ikke lyktes å skaffe en egnet båt. Sand må pumpes opp på Hitra og losses på havna. Vi gjør nye forsøk etter hvert, men nå er uttak på Hitra ikke tillatt igjen før til høsten.

Budsjett på 300 000
I mellomtida ser vi om kalksand fra Surnadal kan være en god nok erstatning. Den har annen konsistens. Orkanger Vel har fått pris på drøyt 200 kbm som er konkurransedyktig med transport av korallsand fra Vestlandet. Som en test har vi kjøpt ett lass som er nok til å få til ei pen strand igjen i Hermetikken. Lasten kom med bil fredag. Ei mindre maskin må til for å spre haugen du ser ligge i Hermetikken i dag.

Orkanger Vel gjør det vi kan for at strendene skal bli fine igjen. Vi har avtale om å spleise 50/50 med Orkland kommune ved en kostnad på ca 300 000, men må være sikre på å skaffe nok velegnet sand før et så stort innkjøp.

Det er ikke bare-bare å manøvrere en doning med 30 tonn last i Hermetikken. Surnadal transport kom helskinnet fra operasjonen.

Si fra om forurensing!
NB! Mange har klaget på synlig forurensing på vannflata i Gammelosen og områdene rundt de siste par årene. Orkland kommune har fått avtale med NIVA (Norsk institutt for vannforskning) om analyse av griseriet. Bare kommunen har lov til å ta prøver. Derfor: Så snart du ser større mengder, kontakt Atle Wormdal i Orkland kommune på telefon eller SMS: 97 72 90 56.
(lagre nummeret hvis du ferdes langs Gammelosen).

NIVA kan finne kilden slik at det er mulig å gjøre noe med problemet.