Hjem Aktuelt Nerøra slipper steinbrudd som ny nabo

Nerøra slipper steinbrudd som ny nabo

Publisert:

|

Oppdatert:

En planlagt Thamshavn næringspark med stort steinbrudd trekkes ca 200 meter lenger unna Nerøra enn først foreslått. Reduksjonen blir nå vedtatt – mer enn to år etter at et politisk flertall ville ha steinbrudd nær bebyggelsen.

Politisk kamp om bomiljø
Det svarte krysset på illustrasjonen anslår området som var tenkt som del av næringsparken, men som får ligge i fred. I 2022 foreslo Småbylista å trekke søndre del av det planlagte industriområdet vekk fra den bevaringsverdige bebyggelsen i Thamshavnbakken, men ble først nedstemt gjennom et motforslag fra Sp. Endringen blir likevel gjennomført etter en omstendelig prosess der krav fra Statens vegvesen har spilt en viktig rolle.

1 million kubikk stein
Thamshavn næringspark omfatter et område på ca 500 dekar i Orkland kommune og er tenkt videreført på Skaun-sida av grensa helt til Viggja. På Orkland-sida har initiativtakerne anslått at det må tas ut ca 1 million kubikkmeter stein før området kan bygges ut med industri eller annen næring. Det fikk varsellampene til å blinke rødt både i deler av det politiske miljøet og i velforeningene. I million kubikk tilsvarer mange år med sprenging, knusing og transport av stein. De foreløpig lite konkrete planene beskriver i tillegg muligheten for å ta ut enda mer masse ved å bygge fjellhaller.

Gigantisk næringsareal
Thamshavn næringspark ble behandlet som del av kommunens nye arealplan, men kom litt i skyggen av Eiktyr i Ustmarka. Området er like fullt gigantisk, og det kommer nær bomiljøet på Nerøra, som allerede er utsatt for støy fra trafikk og industri. Inkludert arealet i Skaun nærmer det seg Eiktyr-dimensjoner.

Planen er å bygge avkjørsel inn på E39 der det i dag er en undergang ved Thamshavn. Denne avkjørselen skal betjene hele industriområdet, inkludert det som eventuelt blir bygd ut i Skaun.

Kritisk til E39-kobling
Statens vegvesen avga protest (formelt kalt innsigelse) mot planen pga trafikkforholdene. Det førte til at Thamshavn næringspark ikke ble endelig vedtatt sammen med resten av kommuneplanen i 2023, men utsatt i påvente av forhandlinger med staten. Resultatet er nå klart, og tirsdag vedtok Hovedutvalg forvaltning de nye bestemmelsene for området. Disse blir ganske sikkert endelig vedtatt av kommunestyret i mai.

Viktige endringer:

  • Næringsparken blir redusert med ca 40 dekar nærmest Orkanger (tilsvarer ca 200 meter økt avstand fra Nerøra).
  • Det blir ikke tillatt med varehandel (initiativtaker ville ha handelspark ved Strandheim etter uttak av masse).
  • Kulverten under E39 og atkomstveien må utvides.
  • Det må lages en trafikkanalyse.
  • Området skal bygges ut i tre trinn. 1) Det midtre ved Elkem Thamshavn 2) Det nordre mot grensa to Skaun. 3) Området nærmest Orkanger til slutt.
Området med gul skravur markerer det planlagte industriområdet. 1, 2 og 3 viser rekkefølgen utbygging skal skje. Hvitt felt er Skaun kommune, der næringsarealet er tenkt videreført.

Som illustrasjonen viser skal næringsparken komme i terrenget over E39. Utfordringen med uttak av store mengder stein er støy, støv og mye tungtransport. Stein kan feks brukes til å bygge ut storhavn på Grønøra Vest dersom Eiktyr-planen blir noe av. Eiktyr er også tatt ut av vanlig behandling i kommuneplanen etter innsigelser fra staten. Den ligger bak Thamshavn næringspark i løypa. Kommunen skal forhandle med staten om Eiktyr 25. april.