Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 22. juni 2021

Hos Møbelringen.
Til stede: Olav Rostad, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Anita Holten, Vidar Liøkel, Hege Berg, Thor I. Halvorsen.
Forfall: Geir Knutzen og Sissel Moldjord.

1. Godkjenning referat forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 25. mai godkjent.

2. Trivselsprisen
Olav overrekker plakett og 5000 kr på Nedre Rømme ifb med Orkangerdagene lørdag 26. mai. Vinnere er Iren Olsen Poort og Eduard Poort som takk for arbeidet med Damphuset som kulturminne og møtested.

3. Vaktliste Gammelosen i sommer
Nordenden: Anita og Hans.
Sørenden og Hermetikken (strender og søppeldunker): Vidar uke 27, 28. Olav uke 29. Arve uke 30. Thor I. Halvorsen uke 31, 32. Jan Aage uke 33.
Geir undersøker om Orkland kommune tar ansvar for stampen i sørenden. 

4. Skiltportal
Status og videre oppfølging etter avslag på søknad om å sette opp portal til Nerøra mm: Olav sendte brev til Orkland kommune 11. mai med spørsmål om portalen kan justeres i tråd med skiltnormal. Ikke besvart per 22. juni. Med mindre det kommer en avklaring i løpet av sommeren tar vi opp saken igjen med Orkland kommune i august.

5. Prosjekt i Nerviksfjæra
Status og videre oppfølging.

6. Familiedag Hermetikken 27. juni
Vi gjennomfører familiedag kl 12-15 som vanlig, med mulig unntak for ansiktsmaling. Oppmøte kl. 11.00.
Mannskap: Olav, Hege, Thor I., Hans, Vidar, Geir.
Innkjøp: Hege.
Vaffelrøre: Vidar, Hans, Olav, Hege – 4 liter hver. 
Aktiviteter: Kanopadling, ringspill, pilkast, stylter.
Olav hører med ansiktsmaler, Jan Aage sporer opp malinga.
Anita kjøper ansiktsmaling onsdag hvis Jan Aage ikke finner.

7. Eventuelt
Skateparken
Betongrampene er fortsatt ikke montert. Hvis parken ikke er reetablert i løpet av sommeren må Orkanger Vel vurdere krav om alternativ plassering eller kompensasjon for investerte midler.
Tursti Nerviksbakkan
Olav purrer Nyhus maskin.

Neste møte:
Onsdag 25. august kl. 19:15.

 

Publisert 27.06.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse