Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 25.mai 2021

Til stede: Olav Rostad, Arve Holmeng, Geir Knutzen, Anita Holten, Vidar Liøkel, Jan Aage Mortensen, Thor I. Halvorsen, Hege Berg.


1. Godkjenning referat forrige møte
Referat godkjent.

2. Status skiltportal ved innkjøring fra nord
Orientering om svar fra kommunen:
Orkland kommune har avvist plassering av skiltportal med henvisning til Statens vegvesen sin skiltnormal. Vi har bedt om en ny vurdering med forslag til justering.
Produksjonen av skiltet er stanset. Avbestillingen medfører ingen kostnader for oss.
Alternativt forslag er å sette opp en skiltportal i krysset Thamshavnveien/Bekkfaret.
-Innspill på dette er at det fortsatt vil være vanskelig for turister å finne frem til Gammelosen, da det er unaturlig å ta til høyre i krysset ved Coop Extra.
Vi har ikke mottatt svar på nytt brev til Orkland kommune. 
Saken legges på is inntil videre.

3. Økonomi
Vi har kr 550 000 på konto.
Kr 6 700 i gave etter begravelse, Geir Roar Haugen.
21 500 fra Norsk tipping, grasrotandelen
262 000 kommet inn i kontingent, dette er en økning.
-Innspill: Vi burde hatt et medlemsregister.
Momsrefusjon: Arve sender inn bilag. Vi søker om kr 20 000.
Arve legger oss inn som kunde hos Tess.

4. Status sti, Perbakkan
Nyhus legger ut matter, og gruser nederste del av stien.
-Innspill: Det bør markedsføres når jobben er gjort.

5. Status utdeling giroer
Arve undersøker hvordan vi enklest kan opprette et medlemsregister.
-Innspill: Oppfordring til å bruke sosiale medier for å få flere til å betale kontingent.

6. Orkanger-dagene
Vi er forespurt om deltakelse med familiedag, står i programmet, men avventer nærmere planlegging.
Utdeling av trivselsprisen: Olav undersøker med Knut Even Wormdal om hva som kan være passende anledning. 

7. Kommende møte med Salvesen & Thams
Ønsker å ha med Orkanger Vel ved planlegging av utvikling av Nærvika friluftsområde. Styret er positive til dette.
Olav stiller på møte torsdag 27. mai.

8. Vaktliste Gammelosen for sommeren
Settes opp på juni-møtet.

9. Ferdigstillelse ny flåte
Jan Aage forteller at ramma er ferdig olja.
Coop anbefaler og sponser 16 m² trykkimpregnert materiale.
Olav har bestilt stiger. De monteres ved sjøsetting.

10. Eventuelt
- Anita og Hans tar stranda i nord.
- Geir og Vidar tar stranda i sør.
- Skatepark: Kommunen har ansvaret for denne. Betong- og stålrampene er ennå ikke på plass. Asfaltflata er full av grus fra BMX-banen.
Geir tar opp disse punktene med kommunen.
-Olav ringer Nyhus for transport av sand.
-Olav kontakter Wikell ang åpning av toalettene i Vannspeilet.

Neste møte: tirsdag 22.juni

Ref: Hege Berg

          
 

 

Publisert 03.06.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse