Hjem Aktuelt Vipps – og det så bedre ut i Gammelosen

Vipps – og det så bedre ut i Gammelosen

Publisert:

|

Oppdatert:

Orkanger Vel arrangerte den årlige vårdugnaden på strendene i Gammelosen lørdag. Utallige trillebårlass med tang, rask og rusk er dratt på land og klart for levering hos ReMidt.

OIFs gutter 16-lag i fotball bidro sammen med foreldre. Dermed ble mye gjort på et par timer, og fotballguttene fikk en påskjønnelse som hjelper når de skal betale reise og opphold på Sør Cup i Kristiansand i juni.

FØR: Den store stranda i nord da dugnaden startet.
ETTER: Den store stranda da Orkanger Vel og fotballguttene takket for seg.

Rygg plukker rask
Den alltid vandrende Bjørn Arild Rygg stakk også innom. Bjørn Arild drever enmannsdugnad på turene sine året rundt. Han er lettere oppgitt over alt rasket folk kaster fra seg. Men på dugnaden i Gammelosen er det først og fremst naturen vi rydder opp etter. I løpet av en vinter ender mye rart på strendene i nordenden. Dessuten må mye tang vekk hvis vi skal få til attraktive sandstrender.

Denne vesle stranda i nordvest var lenge en sydenlignende idyll. Mangel på sand og desto mer tang og stein har lagt den øde i badesesongen de siste årene. Nå er mye ryddet. Orkanger Vel håper å få tak i skjellsand eller kalksand her i år.

Om sandproblemet
Orkanger Vel og kommunen har spleiset på kjøp og frakt av skjellsand siden i mange år. I 2022 sa Statsforvalteren nei til mer sand fra Vestlandet av frykt for en svartelistet art (havnespy) som finnes der. Tidligere er uttak fra Fosen stoppet. Nå er det en mulighet for å få sand fra Hitra, men det strander (!) inntil videre på transport.

Hvitt men grovt
Som en test har Orkanger Vel kjøpt 30 tonn kalksand fra Glærum kalkgruve i Surnadal. Den er losset på stranda i Gammelosen. Kalksanden er kritthvit og fin å se på, men ganske grov og ikke så god å gå på. Vi må avklare om dette er det rette å satse på, eller om det er bedre å jobbe tålmodig for å få tak i skjellsand/korallsand. Orkanger Vel har et budsjett på sandprosjektet på ca 300 000, hvorav Orkland kommune vil dekke halvparten.

Fem av styremedlemmene i Orkanger Vel etter endt tørn. Fra venstre Jan Aage Mortensen, Geir Knutzen, Anders Skjøld, Olav Rostad og Hans Kringstad.