Hjem Aktuelt Vil samle ni småhus for hard bruk i Moan

Vil samle ni småhus for hard bruk i Moan

Publisert:

|

Oppdatert:

Kommunedirektøren foreslår å sette opp fem nye småhus for «leietakere med utagerende adferd» på Flata i Moan. Der står det fire slike brakker fra før (bildet).

Fire – ikke seks
Da de fire brakkene ble satt opp for noen år siden, var planen å bygge seks stykker. Politikerne satte grensa på fire for ikke å samle for mange tunge brukere innenfor et lite område. Flata ligger mellom boligområdet i Moan, Sponplaten, Isfjord Norway-fabrikken og OTI-sentret.

«Ikke i min bakgård«
Saken skulle utredes i 2022 og nye småhus var tenkt bygd i 2023. En av utfordringene er å finne kommunal tomt som ligger sentralt nok til at beboerne kommer seg til butikk og andre tjenester, men ikke så tett på boligområder at det fører til protester. Det har vært et mål å spre denne typen hus både av hensyn til naboer og brukerne selv.

Dagens brakker til venstre og Sponplaten til høyre. Bolig i Moan skimtes i bakgrunnen.

Bare Moan
Tirsdag kommer saken til politisk behandling uten noe annet tomteforslag enn Flata i Moan. I saksframlegget heter det blant annet:

«Bygging av små spredte robuste boliger skjermet fra boområder med sårbare grupper er et konkret tiltak for trygge boområder. Erfaringsmessig er det å plassere et høyt antall slike boenheter samlokalisert ikke hensiktsmessig, da dette oppleves stigmatiserende for beboerne i disse boligene.»

Ni OK – ti for mange
Konklusjonen er at ni småhus i Moan tar hensyn til disse kriteriene, men at det ikke må være flere enn ni akkurat her. Vurderingen er videre at Flata ligger nær boligområdet i Moan, men ikke for nær. Med fem nye brakker i Moan er behovet i Orkland dekt.

Saken haster fordi Orkland kommune har solgt den gamle brannstasjonen på Beitøra til Melhus bil. Her står det tre småhus, som nå blir foreslått flyttet til Moan. I tillegg er det behov for to nye.

Maks to i kommunens plan
Orkland kommune vedtok i 2022 en boligsosial handlingsplan. Det heter det at:
«Bygging av små spredte robuste boliger skjermet fra boområder med sårbare grupper er et konkret tiltak for trygge boområder. Erfaringsmessig er det å plassere flere enn to slike boenheter samlokalisert ikke hensiktsmessig, da dette oppleves stigmatiserende for beboerne i disse boligene.»
I Moan er det allerede fire såkalte robuste boliger bygd tett på hverandre – med forslag om å øke til ni.

Fabrikk kommer neppe
Tomta i Moan er regulert til offentlig formål, som feks skole. Den må omreguleres til boligformål, eller kommunen må gi seg selv dispensasjon fra reguleringsplanen. De fire brakkene som allerede finnes i området ligger rett ved industrianlegget Sponplaten. Her er det planlagt brikkettfabrikk – mot protestene fra Moan Vel. Fabrikken er godkjent, men blir trolig bygd ved Holla i Heim kommune i stedet av markedsmessige årsaker.

Kommunedirektøren skriver i saksframlegget:
«Orkland mangler flere robuste småhus for leietakere med utagerende adferd, fordelt i mindre enheter rundt om i kommunen. Det er lite skjerming mellom rusmisbrukere og barnefamilier, samt eldre i noen av dagens boområder. Dette gjelder også for bosetting nær barnehager og skoler. Utagerende og truende adferd i boområder hvor tunge rusmisbrukere bor, gjør at kommunen mottar flere klager, særlig fra barnefamilier og eldre.»

Kommunal bolig på Flata. I dette området er fem nye småhus for hard bruk foreslått satt opp.