Hjem Aktuelt Vil bygge ny butikk på Prix-tomta

Vil bygge ny butikk på Prix-tomta

Publisert:

|

Oppdatert:

Investoren Øyvind Christensen ønsker å bygge dagligvarebutikk på tomta etter den nedbrente Prix-butikken. I dag er tomta regulert til boliger. Christensens selskap Njord har kjøpt tomta av Vormstad Utbyggingsselskap.

Trondheimsveien 49 AS står bak planen. Vormstad Utbyggingsselskap, som er eid av familiene Opøyen/Solem, solgte til Njord i Trondheim like før On Arkitekter Ingeniører sendte følgende brev til Orkland kommune på vegne av eierne i mai:

«Eiendommen har i mange år vært brukt som tomt for dagligvare. Her sto det tidligere en Prix-butikk som ble
totalskadet og revet grunnet brann i 2019. En ønsker nå å bygge en ny dagligvarebutikk på tomten, med tilsvarende størrelse og plassering som den gamle hadde. Eksisterende avkjørsel fra Trondheimsveien skal benyttes. Trondheimsveien er etablert med fortau på begge sider av veien, og en anser at det ikke vil være behov for å bygge ny infrastruktur av betydning.»

Kjøpte også polititasjonen
Via selskapet Ursus har Øyvind Christensen også kjøpt bygger med politistasjonen og nabobygget med restauranten Monte Rosa. Her har planen vært å bygge ny politistasjon, REMA-butikk og leiigheter. Prosjektet har møtt store problemer fordi eier og leietaker (politiet) ikke har funnet en felles løsning.

Hvilken av kjedene vil drive her?
Eierne ønsker utbygging raskt – det vil si uten ny reguleringsplan. Det sier administrasjonen i Orkland kommune nei til. Området ble omgjort fra næring til bolig da kommuneplanen ble revidert i fjor.

Det framgår ikke hvem som eventuelt skal drive en dagligvarebutikk bare et par hundre meter fra Coop Extra, som Coop satte opp etter at Prix brant, men Christensen har planer sammen med REMA. Nå er også Bunnpris-butikken brannskadet og stengt. Den tomta fikk bedre betingelser ved revidering av kommuneplanen: Nå er det lov å bygge ni meter høyt og med flatt tak. Da kan leiligheter på toppen bidra til å finansiere et næringslokale i første etasje.

Norgesgruppen med bla KIWI er den største av de fire aktørene på dagligvaremarkedet – ved siden av Coop, REMA og Bunnpris.

Bunnpris er stengt etter brannen 28. april. Nå kan det komme ny dagligvare der Prix forsvant – også etter brann.

Det er ikke avklart om Bunnpris-eier Lykke Eiendom vil gjenåpne butikken etter brannen, bygge nytt eller forlate tomta ved torget.

Vil ha boliger ved Askeladden
Da ny kommuneplan/sentrumsplan ble vedtatt i fjor forsøkte Småbylista å få flertall for å omregulere to eldre boliger og tidligere Askeladden barnehage øst for torget til næring for å kunne bygge inn torget med virksomheter som skaper aktivitet i Orkanger sentrum. Det gikk ikke.

I ettertid er begge de to boligene solgt uten at kommunen kom på banen. Orkland kommune eier tidligere Askeladden barnehage. Den fungerer i dag som gratisbutikk med begrenset åpningstid. En gruppe foreldre til barn med funksjonsnedsettelser ønsker nå å kjøpe eiendommen for å bygge bolig til personer med særlige behov.

Askeladden-eiendommen (nærmest) tilhører Orkland kommune. Her bak Bunnpris-butikken er det mulig å utvide næring slik at Orkanger sentrum får mer dybde, men det blir likevel vanskelig når flertallet valgte å beholde de to naboeiendommene mot nord til boligformål.