Hjem Aktuelt Strid om utslipp av fiskeslim: Kommunen fikk medhold mot Isfjord Norway

Strid om utslipp av fiskeslim: Kommunen fikk medhold mot Isfjord Norway

Publisert:

|

Oppdatert:

Isfjord Norway nekter å betale gebyrene Orkland kommune krever for slimete avløpsvann bedriften slipper ut på kommunens ledningsnett. Nå gir Statsforvalteren kommunen medhold. Så seint som 26. januar skrev Isfjord i et brev at «Faktura 50000467 vil ikke bli betalt.»

Dette var ei regning for ett år, og det omstridte beløpet skal være ca. 1 million kroner. Påslipp av stoff Isfjord selv sammenligner med tapetlim har skapt store problemer ved Gammelosen renseanlegg. Dette bidrar til at Orkland kommune må framskynde bygging av nytt renseanlegg kostnadsberegnet til 400 mill. kr.

Gammelosen renseanlegg (GORA) klarer ikke å ta unna alt avløpsvannet fra husholdninger og industri. Orkland kommune planlegger nå et nytt og mer moderne anlegg på ei tomt like ved. Den må kommunen kjøpe tilbake etter å ha solgt den til Trondheim Havn for noen år siden.

Fiskeslim ut på nettet
Isfjord Norway hevder at utslipp av vann med fiskeslim skyldes en regnefeil av daværende Orkdal kommune som førte til underdimensjonert rensing internt i bygget da det kommunale bygget ble prosjektert. Dette avviser kommunen blankt. Isfjord mener også at bedriften slipper ut mindre mengder enn det kommunen legger til grunn, mens Orkland kommune hevder at vannmengden er målt med korrekt måler.

Tvisten har pågått i mange år. Daværende Orkdal kommune bygde industribygget på Grønøra skreddersydd for Isfjord etter at bedriften måtte ut av leide lokaler i Trondheim. Kommersielt har flyttinga til Orkland vært en stor suksess for Isfjord. Produksjonen er tredoblet, årsomsetninga har passert en milliard og antall ansatte nærmer seg 300.

Skulle renses hos Isfjord
Som svar på grunngitt spørsmål i kommunestyret opplyste daværende ordfører Oddbjørn Bang i 2023:
* Isfjord Norway har triplet produksjonen i forhold til opprinnelige planer, og har hatt behov for tid til å optimalisere eget renseanlegg.
* Det har ikke vært meningen at kommunens renseanlegg skulle rense utslippene fra Isfjord. Bedriften ble bygd med eget renseanlegg som skulle håndtere avløpsvannet, slik at kommunens renseanlegg ikke skulle få vesentlig tilleggsbelastning.

Isfjord Norway drev uten permanent påslippstillatelse i to år, trass i forsøk fra kommunen på å få til en ordning. Det er krav om en slik tillatelse. Statsforvalteren grep inn i 2022. Kommunen vedtok deretter betingelsene i en tillatelse i august 2022. Den handler om mengder av type utslipp og gebyr for disse. Isfjord påklaget premissene i tillatelsen. Politikerne i Hovedutvalg teknikk avviste klagen i februar 2023. Isfjord klaget til Statsforvalteren.

Etter mer enn ett år har Statsforvalteren konkludert:
«Vi er av den oppfatning at bedriften selv er ansvarlig for dimensjonering av eget renseanlegg, og driften av dette, inkludert eventuelle oppstrøms løsninger som kan bidra til bedre rensing. Vi ser ikke grunnlag for å skulle endre kommunens påslippsavtale basert på utfordringer rundt dimensjonering og drift av bedriftens eget renseanlegg.»

Kjernen i vedtaket er at Isfjord – ikke kommunen – har ansvar for renseanlegget internt i bedriften. Dette kan ikke påklages videre. Derimot kan Isfjord klage til kommunens eget klageorgan på selve gebyrsatsene.

Parallelt med striden har Orkland kommune forsøkt å finne kilden til synlig forurensing i Gammelosen og ellers i indre del av fjorden – se bildet under. En teori er at fettholdig avløpsvann flyter opp til overflaten, men dette er ikke dokumentert.

Bilde tatt i Gammelosen 15. september 2023.