HjemOm ossReferater2023MøtereferaterStyremøte 31. oktober 2023

Styremøte 31. oktober 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen, Hege Berg.

 1. Referat forrige møte
  Vedtak: Referat fra møte 26. september godkjent.

 2. Kalender 2024 – fordeling av roder
  Kalender bestilt, 600 eks. 100 kr per kalender. Samme roder som i 2022 – se e-post fra tidligere.

 3. Lysfest 5.november – ref møte med Orkanger Aktivum
  Orkanger Vel leverer bålpanner, ved og tenner lys på vestsida. Olav koordinerer. Fint om flestmulig mpter i Hermetikken seinest kl. 18, helst 17:30.

 4. Opparbeidelse av utfylling/molo på strand i Gammelosen, brev og svar fra kommunen
  Jan Aage avklarer videre saksbehandling med Orkland kommune. Hvis det gis tillatelse må vi beskrive tiltaket og innhente tilbud fra entreprenør.

 5. Oppgradert nettside
  Pristilbud 53 000 – 83 000 inkl. mva. fra Alldesign.
  Vedtak: Vi setter av penger i budsjettet. Hans og Jan Aage får fullmakt til å avtale løsning med Alldesign. Hans avtaler møte i perioden mandag-torsdag uke 46.

 6. Eventuelt
 • Juletre er sikret til første søndag i advent. Olav kontakter Sentrumsforeninga om hva de eventuelt forventer av Orkanger Vel ved arrangementet.
 • Frisbee-golf i Hovslund. Ca 8000 per kurv. Legges inn i budsjett. Sissel kontakter Steffen Skjuleng for befaring med Jan Aage og Kjell Røe.
 • Veggmaleri: Gatekunstner Kristine Lura har flyttet fra Nord-Norge til Storås, jobber på Orkanger – se intervju i ST. Vi vurderer om vegger eller underganger på Orkanger kan dekoreres, og hører om interesse/kostnad.