HjemOm ossReferater2024MøtereferaterStyremøte 30. januar 2024

Styremøte 30. januar 2024

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Anita Holten, Hege Berg, Vidar Liøkel og Thor I. Halvorsen. Forfall: Arve Holmeng.

1. Referat forrige møte
 Vedtak: Referat fra 31. oktober 2023 godkjent

2. Status kalendersalg/økonomi
        Ca 540 kalendre solgt.
        Vidar har alene solgt over 120.
 Vedtak: Vi vurderer å sette opp prisen til 150 kr i 2025

3. Nyttårsaften 2024 – Gammelosen
        Orkanger Vel bidro med 10 000 kr til fellesfyrverkeri. Stor suksess, mye folk.
 Vedtak: Orkanger Vel tar det formelle ansvaret for arrangementet i 2024 i samarbeid med initiativtaker Ingeborg Ødegård.

4. Sand Gammelosen – ref. skriv fra statsforvalter
 Vedtak: Hans kontakter Bjørn Johan Faxvaag om pris og mulig tidspunkt for levering fra Hitra, seinest ved utgangen av mai. Leveransen bør være minst  200 kbm.

5. Årsmøte og budsjett 2024
 Vedtak: Årsmøte onsdag 20. mars kl. 19.00
        Kasserer lager forslag til budsjett til neste styremøte.
        Sekretær lager forslag til årsmelding til neste styremøte.

6. Status styre 2024
        Følgende er på valg:
        Geir, Arve, Anita, Sissel og Hege
 Vedtak: Olav følger opp styreverv.

7. Eventuelt
        Badstu i Gammelosen: Olav undersøker pris.
        Giroer: Sende Vipps i stedet? Olav undersøker teknisk løsning og pris.
        Ny nettside. Hans orienterte.
        Status saker fra tidligere møter, frisbeegolf, Thamshavnbanen, Nerviksbakkan, forurensing Gammelosen.

Neste styremøte: Mandag 19. februar kl. 19.15