HjemOm ossReferater2023MøtereferaterStyremøte 30. august 2023

Styremøte 30. august 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Anita Holten, Sissel Moldjord og Vidar Liøkel.

 1. Referat forrige møte
  Vedtak:
  Møtereferat fra 23.mai godkjent.

 2. Økonomisk status.
  Arve Holmeng orienterte:
  God økonomi. Restmidler for tursti refundert fra Joplassen Vel.
  251 har betalt medlemskontingent.

 3. Skateanlegget, referat brev til kommunen
  Hans orienterte: Har purret på Orkland kommune enda en gang for å få oppå et ekstra lyspunkt, ikke svar.
  Vedtak:
  Hans tar kontakt med kommunen igjen for å få avtale om belysning.
  Olav purrer Ekko Reklame for utskifting av logo. Orkla sparebank dekker kostnaden.
  Arve kjøper to koster – merkes med Orkanger Vel.

 4. Oppsummering familiedag
  Erfaringer, forbedringer med tanke på neste år
  -behov for bedre markedsføring for å få mer folk
  -viktig med bemanning så vi får ut kanoer om været tillater det

 5. Gammelosen, sandprosjekt
  Diskusjon om hva vi kan vente av initiativ fra Orkland kommune. Vi må ta ansvar-
  Vedtak:
  Anita kontakter Glærum kalkgruve om pris og transport for100-250 kbm. Evt pris for å få et testlast.
  Hans kontakter Faxvaag på Hitra for å høre om det kan finnes forekomster der noen vil søke konsesjon for uttak.
  Olav undersøker om det finnes sandtak med sandkvalitet som kan brukes.

 6. Sammenkomst styret/brødrene Gammelosen
  Vedtak:
  Årets middag blir 27.10 kl 19 på O75.
  Geir bestiller og inviterer.

 7. Eventuelt
  Nye prosjekt, behov for synlige tiltak:
 • Thamshavntunet balløkke ligger brakk. MDG med utspill før valget om å oppruste her. Alle tenker gjennom mulige aktiviteter. Minogolf, tennis og skaterampe er diskutert før.
 • Frisbeegolf. Hovslund eller området ved glattkjøringsbanen er mulige arenaer. Vi følger opp ideen.

Tursti Nerviksbakkan:
Salvesen & Thams har laget ny trase som kompromiss med Joplassen Vel. Den ble altfor bratt, neppe mulig å bruke vinters tid.
Vedtak: Olav tar kontakt med OIF om grusing/rydding mot betaling av gammel trasé mot betaling. Vi har 60 000 til overs til formålet.

Synlig forurensing Gammelosen:
Verre enn noen gang i høst,. Ifølge medlemmer som bruker Gammelosen jevnlig. Geir har fotografert samme belegg også i Råbygdfjæra. Anita leverte prøver i sommer, skal være forsvunnet hos kommunen.
Vedtak:
Anita tar prøver for analyse igjen og leverer til kommunen.
Olav og Anita signerer leserinnlegg på vegne av Orkanger Vel
Hans purrer på kommunen

Neste styremøte: 26. september