HjemOm ossReferater2023MøtereferaterStyremøte 26. september 2023

Styremøte 26. september 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Sissel, Vidar, Jan Aage, Anita, Hege, Olav
Forfall: Hans

 1. Godkjenning av referat
  Vedtak: Referat fra styremøte 30. august godkjent.

 2. Sand – tilbud fra Glærum kalk
  Vedtak: Tilbudet vurderes som godt. Vi holder kontakt, og bestiller til neste sesong for å teste ut sanden. Vi må vurdere om dette skal fraktes med båt eller lastebil.

 3. Forurensing i Gammelosen
  Kommunen venter ulike prøveglass fra NIVA, og Atle Wormdal ber om å få beskjed når det observeres forurensing.

 4. Vinterlagring av benker
  Vidar tar benkene rundt Hermetikken.
  Rostad tar benkene i gata.

 5. Prioriteringer kommende halvår
  Befaring i Hovslunden med tanke på frisbee-golf. Området egner seg for en liten bane.
  Kjell Røe tar på seg å ordne dette. Enighet i styret om å jobbe videre med dette.
  Nettside; Enighet om at det trengs en ny side, men bør drøftes med Hans til stede.

 6. Kalender 2024
  Enighet om at vi selger kalendere i år også.
  Olav snakker med Hans, sånn at dette er klart til neste møte.

 7. Eventuelt
 • Skateparken; Dario Leko svarer ikke på henvendelser. Hans har kontaktet Nils Arne Sletvold.
  Dersom ikke kommunen setter opp lys, bør vi kreve kompensasjon for de lysene som ble fjernet.
 • Uttak av skjellsand fra Hitra: Hans har sendt mail til Bertil Meland for å få dette godkjent hos statsforvalteren. Vi sitter dermed muligens med to alternativer.
 • Flåta i nord-enden av Gammelosen ligger på land mellom Hermetikken og sør-enden.
  Jan Åge ordner nytt dekke på denne.
 • Grusing av snarveiene fra Storåsfeltet i retning skolene?
  Det må eventuelt hugges i deler av området. Jan Åge utreder saken videre.
 • Fylling utover fra nordvest-stranda for at sanda skal bli liggende?
  Jan Åge sender søknad til kommunen.
 • Fellesfyrverkeri: I utgangspunktet er vi positive, men vi må undersøke hvem henvendelsen kommer fra.
 • Middag på O75 27.oktober

Neste styremøte tirsdag 31.oktober

Ref.
Hege Berg