HjemOm ossReferater2023MøtereferaterStyremøte 26. april 2023

Styremøte 26. april 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Geir, Vidar, Arve, Sissel, Jan Aage, Olav, Hege.

1. Godkjenning referat forrige møte.
Referat fra styremøte 22. mars godkjent.

2. Status dugnad 29.april:
– Oppmøte 10.00, nordenden.
– Olav sender oversikt til lagleder om utstyr, og instruks om arbeidsoppgaver.
– Styret foretar en inspeksjon i Hermetikken. Flåtene må ut, og noe renovering er nødvendig. Benker settes ut, og mælen mot Hermetikken må ryddes.
-Olav varsler kommunen om dugnaden, sånn at avfall blir hentet.

3. Bestilling sand
Det gjenstår fremdeles å få klarsignal fra kommunen.

4. Gammelosen og bading 2023.ref. reportasje avisa ST
Det er avdekket kloakkforurensning, og det kreves bedring i prøveresultatene for at det skal gis klarsignal om bading.

5. Økonomi
– Vi har ikke mottatt tilbakebetaling fra Joplassen vel. Olav purrer.  
– Kasserer rapporterer om god økonomi.

6. Medlemskontigent
Giroer er klare, og hentes hos Møbelringen. Samme rodefordeling som ved kalendersalg. Vidar henvender seg til bedriftene. Deles ut før St. Hans.

7. Benker i sentrum. 
Utplasseres av ansatte hos Møbelringen.

8. Invitasjon Byfest 24/6.
Enighet i styret om at vi ikke stiller på denne.

9. Eventuelt
– Jarl Solligård har stilt seg disponibel til å være med å utføre praktisk arbeid for OV.
– Olav har gitt beskjed til OIF om at planlagt arbeid med sti fra Perbakkan til Joplassen er innstilt fra  vår side.
– Vi har mottatt tilbud om oppgradering av hjemmesida vår. Vi overlater til Hans og vurdere tilbudene.
– Arve søker om momskompensasjon. Frist: 1.juni.
– Olav har sendt henvendelse til Arnfinn Sætre ang. bilder til infotavler. Har ikke fått svar, ringer for å få dette avklart.- Neste styremøte: 23.mai. Planlegging av familiedag i Hermetikken m.m.ref.

Hege Berg