HjemOm ossReferater2024MøtereferaterStyremøte 23. april 2024

Styremøte 23. april 2024

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Anders Skjøld, Hans Kringstad, Anita Holten, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen, Vidar Liøkel. Forfall: Ingeborg Ødegård, Thor I. Halvorsen.

 1. Godkjenning referat forrige møte
  Vedtak: Referat fra styremøte 20. mars 2024 godkjent.
 2. Status før dugnad 4. mai
  Oppmøte i nordenden kl. 11.
  Et guttelag til OIF hjelper til mot godtgjørelse.
  Anita bestiller 30 tonn sand fra Glærum med levering i Hermetikken før dugnaden, mulig vi må spre den manuelt.
  Vidar stiller med henger for å kjøre vekk ødelagt bord/benk ved toalettet i Hermetikken.
 3. Referat møte med Orkanger Sentrumsforening
  Olav orienterte.
  Styret i sentrumsforeninga etterlyste hjelp ved arrangement:
 • årlig byfest 22. juni, tiårsjubileum i år
 • torgdager
 • julegrantenninga Orkanger Vels samarbeid med sentrumsforeninga per i dag: - Bidrar hvert år med 20 000 av totalt 60 000 til blomster i gata i spleiselag med foreninga og kommunen. - Skaffer, setter opp og fjerner julegrana - Setter ut benker - Har investert i belysning - Utnevnte kontakt for samarbeid Vedtak: Orkanger Vel inviterer Orkanger Sentrumsfortening til neste styremøte for å få konkretisert ønsker og avklare hva velforeninga kan bidra med.

4. Benker i sentrum før 1. mai
Møbelringen ordner.

5. Kontingent – kort med Vipps som alternativ til giro
Vedtak: Hans bestiller 4000 eks hos Orkla grafiske. Bilde, Vippsnummer, kontonummer, kort tekst.

6. Eventuelt

  • Forurensing Gammelosen: Anita henter prøveglass og fordeler til medlemmer
  • Thamshavnbanen: Diskusjon om vi skal ta initiativ til aktivitetspark/nærmiljøanlegg med for eksempel tennis, basket, skøytebane, lekeapparater, padel, lys. Hans sjekker om On Arkitekter skal ha for å lage forslag med grovt kostnadsestimat.
  • Skjerming Gammelosen: Hans etterlyser tiltak hos Orkland kommune.
  • Terna ønsker støtte til mindre utbedring av fyret. Anders ber Terna søke.
  • Zipline: Hans sjekker priser og tekniske krav. Alle vurderer plassering.

   Neste styremøte 21. mai kl. 19.15