Styremøte 22. mars 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Anita, Vidar, Olav, Jan Aage, Geir, Arve og Hege

1. Godkjenning referat forrige møte.
Referat fra møte 1. februar godkjent.

2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap, budsjett og revisorrapport.
Kommentar til regnskap:
Salgsinntekter på kalendersalg: Disse stemmer ganske bra, når vi tar med i beregningen at 10-15 kalendere er gitt bort, og at inntektene for 50 kalendere er kommet inn i 2023. Arve har gått gjennom disse tallene to ganger.
Revisor har også stilt spørsmål ved antall kalendere, og inntektene av salget, men vi mener altså å ha funnet årsaken til differansen.

3. Dugnad Gammelosen og investeringer i 2023.
Vi trenger ikke å gå til innkjøp av nye benker i år.
Nye skilt skal settes opp, men det er usikkerhet knyttet til når vi får tilgang til bilder fra historielaget. Olav hører med Arnfinn Sætre om han har bilder fra Orkanger fra 50- og 60-tallet, sånn at vi får satt åtte tavler i produksjon med bilder og tekst.

4. Søknad Orkland kommune. 
Søknad på kr. 25 000 er sendt kommunen innen fristen.

5. Kjøp av sand.
Vi bestiller sand så snart vi får tillatelse fra kommunen, evt. for å deponere til senere. Flåtene må renoveres, og den ene må plasseres i sørenden.

6. Eventuelt
– Det vedtas at trivselsprisen for 2022, pålydende kr 10 000, gis til xxx
-Stiprosjektet mellom Perbakkan og Joplassen: Vi må purre på tilbakebetalingen fra Joplassen vel. Det er snakk om en sum på kr. 40-50 000.

Neste styremøte: onsdag 26.april

Ref. Hege Berg