Styremøte 21. mai 2024

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Anders Skjøld, Hans Kringstad, Anita Holten, Vidar Liøkel og Ingeborg Ødegård. Forfall: Sissel Moldjord, Thor I. Halvorsen og Jan Aage Mortensen.

1. Godkjenning referat forrige møte.
Vedtak: Referat fra styremøte 23. april godkjent.

2. Møte med Orkanger Sentrumsforening
Bjørn Steinar Kirkholt og Ingrid Rønning orienterte om situasjonen i Orkanger sentrumsforening. Orkanger Vel ønsker å bistå

3. Byfest 22. juni – Orkanger by fyller 10 år
Arrangement kl. 11-15.
Oppmøte kl. 10.
Oppgaver:
Hans, Geir, Vidar og Anders stiller.
Anita backup. Olav stiller hvis mulig.
– Olav har telt, bakvegg, bord, stoler og rollup.
– Anita skaffer penner og kaffekopper.
– Alle på stand tar med i kanne kaffe.
– Hans lager quiz.

4. Status distribusjon Vipps-brosjyre
Vedtak: Olav etterlyser status for hvilke roder som er gått, legger ved kart med nummer på rodene. Vidar tar det han rekker på Evjen.

5. Oppgradering badestrender – nordenden mot vest
Hans orienterte. Kommunen flytter sperring og skaffer trafikkvakter etter avtale.
Vedtak: Anita bestiller tre lass à 30 tonn fra Glærum kalkgruver og sjekker om det finnes finere fraksjon. Hans og Geir koordinerer mottak.
Forsøker fortsatt å få levering fra Hitra til de to største strendene.

6. Molo ved utløp, Gammelosen
Kommunens svar: OK å fylle ut som beskrevet.
Vedtak: Jan Aage ber entreprenør om pris.

7. Familiedag søndag 23. juni, ansvar og oppgaver
Oppgaver:
Anita og Sissel tar ansvar for kiosk og innkjøp.
Olav skaffer ansiktsansvar.
Vidar og Hans tar ansvar for kanopadling.
Alle i styret tar med 1,5 l vaffelrøre.
Oppmøte kl. 11, start kl. 12.

– Viktig med bedre info på forhånd, Hans sprer på Facebook.
–  Kanopadling om været er bra.
– Vi justerer prisene litt

8. Eventuelt
Zipline: Vi dropper det pga pris og ansvarsforhold.
Tursti Nerviksbakkan: Anders purrer Bjørn Krokdal i stikomiteen. Orkanger Vel betaler etter avtale.
Thamshavnbanen: Padelbane, venter på kostnadsoverslag.
Hans tar kontakt med S & T. Deretter innhenter vi anbud på grunnarbeid og lyspunkt for skøytebane.
Forurensing Gammelosen: Alle i styret ringer Atle Wormdal uansett tidspunkt når der ser forurensing. Mobil 97 72 90 56.
Fyrverkeri: Ingeborg har hovedansvaret og søker mulige støttespillere. Prisøkning fra i fjor; opp fra 100 000 til 110 600 for tilsvarende fyrverkeri.