Styremøte 20. mars 2024

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Hege Berg og Vidar Liøkel.
Forfall: Anita Holten og Thor I. Halvorsen.

 1. Godkjenning referat forrige møte
  Vedtak: Referat fra 19.februar godkjent.
 2. Regnskap og budsjett. Revisorrapport
  Dokumenter gjennomgått før årsmøtet:
  Regnskap: Kommunalt tilskudd på 8 500 mangler.
  Balansen: Sandvolleyballbane tas ut, er ikke Orkanger Vels eiendom. Eiendeler er ikke nedskrevet.
 3. Dugnad Gammelosen
  Beslutte dato? Gjøre som i fjor, betale for ekstra hjelp?
  Vedtak: Dugnad 27. april kl. 11.00. OIF fotball får tilbud om 7 500 kr for å bidra med å rydde strender og sette ut benker. Olav koordinerer.
 4. Søknad Sparebank 1
  Økonomisk støtte, frist 15/4. Ref. ST 9/3.
  Vedtak: Olav vurderer mulige formål, som turstien i Perbakkan, frisbeegolf ved skolen eller i Hovslund? Olav kontakter FAU om frisbee.
 5. Status sand
  Hans orienterte om problemer med å skaffe transport fra Hitra.
  Vedtak: Vi bestiller et prøvelass på 20 kbm fra Glærum for levering innen 27. april til 6000 kr eks mva. Anita tar ansvar.
  Hans og Jan Aage undersøker muligheten for transport fra Hitra i løpet av høsten, om det finnes lokale rederi eller om Roslagen tar oppdraget.
 6. Ny nettside og betalingsportal
  Olav og Hans orienterte. Nettsida publiseres 21. mars.
 7. Eventuelt
  Bord/benk ved toalett i Hermetikken ødelagt, kan fjernes på dugnaden.

  Neste styremøte 23. april kl. 19.15