HjemOm ossReferater2024MøtereferaterStyremøte 19. februar 2024

Styremøte 19. februar 2024

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Vidar Liøkel og Hege Berg.
1. Godkjenning referat
Vedtak: Referat fra styremøte 30. januar 2024 godkjent.

2. Status styre før årsmøte
Ingeborg Ødegård har takket ja til å ta over som varamedlem etter Hege Berg.
Kjell Rostad er forespurt å ta over som kasserer etter Arve. 
Resten av styret blir sittende.

3. Forberedelse årsmøte
Budsjettgjennomgang ved Arve.
Vedtak: Kalenderprisen økes til kr.150,-
– Medlemskontingent: Det er enighet om å gå bort fra giroutlevering til fordel for en digital løsning.- Regnskap er levert
– Årsmelding er skrevet. Arve sender Hans informasjon om antall medlemmer og bankinnskudd pr. 31/12-23.

4. Søknad kommunal støtte
Det søkes om kr. 20 000 innen frist 01.04.24 (Olav)

5. Styremøte/årsmøte 20. mars 2024
18.00: Styremøte
19.00: Årsmøte
Avholdes på Møbelringen

6. Eventuelt
– Olav tar gjerne imot tips til aktuelle kandidater til kasserervervet.
– Frisbee-parken er ikke tatt med i budsjettet. Styret drøftet om den nye parken mellom skolene er et vel så egnet område. Sak på neste styremøte.
– Styret har mottatt en henvendelse fra Liv Anne Kielland om støtte til kurs/foredrag i slektsforskning. Styret vedtar å gi kr. 1000, samt tilby at de kan søke støtte gjennom vårt org.nr.

Ref.

Hege Berg