HjemOm ossReferater2023ÅrsmeldingerÅrsmøteprotokoll Orkanger Vel 2023

Årsmøteprotokoll Orkanger Vel 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

ÅRSMØTE I ORKANGER VEL 22. MARS 2023
i OIFs klubbhus

1. Valg av møteleder og sekretær:
Møteleder: Olav Rostad, sekretær: Hege Berg

2. Godkjenning av innkalling:
Innkalling annonsert på egen nettside og FB

3. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Hege Berg og Arve Holmeng

4. Årsmelding:
Godkjennes

5. Regnskap:
Godkjennes. Viser til kommentar av kalendersalg i referat fra styremøte 23.mars.

6. Disponering av underskudd/overskudd.
Overskudd overføres til egenkapital. Godkjennes.

7. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter:
Forslag: Som 2022.
Godkjennes.

8. Innkomne forslag: 
Ingen innkomne forslag

9. Budsjett: 
Godkjennes.

10. Valg.
Leder: Olav Rostad 2 år gjenvalg, presiseres at dette blir siste periode.
Sekretær: Hans Kringstad 2 år gjenvalg.
Styremedlem: Jan Aage Mortensen 2 år gjenvalg.
Varamedlem: Thor I.Halvorsen 2 år gjenvalg.
Varamedlem: Vidar Ljøkel 2 år gjenvalg.

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad

Ref. Hege Berg