Hjem Aktuelt Orkanger havn blir ikke Norges mest miljøvennlige

Orkanger havn blir ikke Norges mest miljøvennlige

Publisert:

|

Oppdatert:

Tilbakeblikk – utvalgt artikkel fra 30.10.2017
Orkanger Havn skulle bli Norges mest miljøvennlige, ifølge en avtale mellom daværende ordfører Gunnar H. Lysholm og Havna. Intensjonsavtalen skulle roe kritikere. Noen miljørekord blir det selvsagt ikke. Lite står igjen av miljøtiltak når drakampen er over. Men landstrøm til Deep Energy ser vi ut til å få.

Et litt forvirrende resultat av kommunestyrets behandling av utvidet havn mot Nerøra (Grønøra Øst):

Mindre støy – ok med mindre skjerming
Trondheim Havn får redusere vegetasjonsskjermen mot Nerøra med 50 meter når…
1) Rørleggingsfartøy som Deep Energy bruker landstrøm ved havna.
2) Havna tilbyr landstrøm til andre fartøy som anløper Orkanger.

Landstrøm betyr først og fremst kutt i store klimagassutslipp. I tillegg fjerner landstrøm støy. 

De store rørleggingsfartøyene durer døgnet rundt. Gjennom utbygginga på Grønøra Øst vil Havna fortøye disse skipene på langs ved ny kai 6 helt inn mot Nerøra og Gammelosen.

Dermed lager Havna tre ekstra miljøproblemer på en gang:

1. Støyen øker mot Nerøra og Gammelosen.
2. Skipene blokkerer fjordsikten fra Gammelosen og begrenser den fra Nerøra.
3. En planlagt vegetasjonsskjerm langs utbyggingsområdet (300 meter) må kuttes til 200 meter for å gi plass til fortøyninger.

Skuffet over eierne
Havna var «skuffet» over politikerne (eierne) da reguleringssaken ble utsatt tidligere i år, sto det i ST. Formålet med utsettelsen var å få avklart flere problemstillinger bedre.

Landstrøm var ett tema, og her blir det litt innfløkt:

Orkdal kommune kan legge landstrøm inn som  rekkefølgekrav, feks slik at Havna ikke får lov å ta i bruk nye områder før den tilbyr landstrøm til alle skip på Orkanger.

«Må ha statlig støtte»
Trondheim Havn ba politikerne unngå et slikt krav, for da mister man muligheten til å få støtte fra Enova (staten). Høres rart ut, men sånn er det. Statlig støtte gis bare til landstrømprosjekter om ellers ikke vil bli gjennomført. Retten til støtte faller bort hvis landstrøm allerede er pålagt.

Vi er avhengig av statlig økonomisk støtte, skrev Havna.

Sier ikke hva utbygging koster
Etterpå kom det fram i ST at landstrøm vil koste 5-10 mill, og at Havna kalkulerer med 50 prosent støtte. Altså; dersom kommunen krever landstrøm, risikerer Trondheim Havn å gå glipp av 2,5 til 5 mill. i støtte.

Hva det utgjør av samlede utbyggingskostnader ville/kunne ikke Havna si på spørsmål fra politikerne.

De folkevalgte kom likevel Havna i møte, selv om bare et rekkefølgekrav kan tvinge gjennom landstrøm. Løsningen ble å koble landstrøm til lengden på vegetasjonsskjermen:

Vegetasjonsskjemen skal være 250 meter, men kan kuttes til 200 meter når fartøy som trafikkerer Orkanger Havn tilbys/bruker landstrøm.

Ekstraomganger: Det ble en ny runde på det siste i kommunestyret. Havna mente vedtaket fra hovedutvalg forvaltning gikk for langt og ville begrense landstrømkravet bare til ny kai 6, ikke til hele Orkanger Havn.

Resultatet ble enda litt oppmyking, altså:
* De store og mest støyende skipene må bruke landstrøm før vegetasjonsskjetmen kan forkortes.

* Andre skip skal ha tilbud om landstrøm.

Poenget er at fartøyene må være utstyrt til å ta imot landstrøm, og det er redernes ansvar. Det er ikke nok med et anlegg på land. Eierne av Deep Energy og Apache ønsker landstrøm, så den saken er grei.

Orkdal Energi kommer trolig til å tjene en del penger på vedtaket.

Verre er det muligens med Nerøra og Gammelosen, som får den ene trøkken etter den andre av Orkdal kommunestyre. Kravene til Havna faller som dominobrikker:

Miljøtunnel
Havneutbygginga mot Orkanger ble vedtatt med et krav om Gammelosveien i Miljøtunnel for å dempe motstand. Kommunestyrets flertall frafalt kravet etter kort tid pga protester fra Havna.

Trafikksikring
Havna avviser at den har ansvar for trafikksikring ved Grønørbrua (Vigorbrua) og krysset ved flishoggeriet ved utbygging. Kommunen har vært uenig.

Jordvoll
Havna vil ikke avstå en kvadratmeter av utbyggingsarealet til visuell skjerming. Dermed blir det ingen jordvoll som langs Gammelosen. Voll krever omfattende utfylling i det smale bassenget utenfor Gammelosen når den helt eller delvis ikke kan legges på Havnas område.

Vegetasjonsskjerm
I tillegg til miljøtunnel vedtok kommunestyret i 2014 at vegetasjonsskjermen skal dekke hele utbyggingsområdet på 300 meter. Nei, sier Havna: Må ha plass til å fortøye Deep Energy. Vi godtar ikke mer enn 200 meter skjerming.

Nå har altså Orkdal kommunestyre vedtatt 250 meter skjerming som kan kuttes til 200 meter når/hvis Havna bygger ut for landstrøm.

PS:
Orkanger Havn som Norges (Europas, ifølge Lysholm) mest miljøvennlige har alltid vært utopi. Havna har ikke jernbane, ikke gode vegløsninger, bygger seg kloss inntil et unikt bomiljø og friluftsområde – og ligger ved munningen av ei nasjonal lakseelv.

PS2: Vinteren 2024 er anlegg for landstrøm ikke tatt i bruk. Anlegg ble bygd med rekordstor statsstøtte fra Enova, men Technip mener det er for dyrt å bygge om rørleggingsfartøyene for bruk av landstrøm.