Hjem Aktuelt Nytt håp om historiske gatelys på Nerøra

Nytt håp om historiske gatelys på Nerøra

Publisert:

|

Oppdatert:

I juni 2021 bevilget Orkland kommune 500 000 kr til bedre parkering ved Orkanger kirke og gatelys i gammel stil på Nerøra. Tre år etter er ingenting gjort, men nå kan det omsider løsne.

På siste møte i Hovedutvalg teknikk ga politikerne to klare beskjeder til administrasjonen:

  1. Vedtatte tiltak om universell utforming i sentrumsgata skal gjennomføres raskt og uten mer sommel.
  2. Arbeidet med å sette opp historiske gatelys på Nerøra skal starte omgående.

Uenighet ved kirka
Det siste betyr i praksis en enkel befaring og deretter innkjøp. Hvor arbeidet skal starte og hvor langt pengene rekker kan avklares kjapt.

Vedtaket om å sette opp gatebelysning i gammel stil er knyttet til et vedtak om bedre parkering ved Orkanger kirke. Ingenting er gjennomført etter tre år pga uenighet med grunneier ved kirka, ifølge tekniske tjenester. Prisene har økt mens 500 000 står ubrukt på en konto.

Nei til gjenbruk på Orkanger
For ett år siden etterlyste Småbypartiet gatelysene. Tekniske tjenester svarte da at dagens gatelys på Nerøra skal flyttes først, og at man lette etter et sted å sette dem opp igjen før Nerøra får nye lys i gammel stil. Nå har politikerne gitt beskjed til tekniske tjenester om at lysene fra Nerøra faktisk kan legges på lager hvis det ikke finnes veger eller gater hvor de kan gjenbrukes.

Miljøpakke-håp
Flere gater på Orkanger er mørklagte skoleveger med mye trafikk. Tekniske tjenester vil ikke ha gjenbruk her. Bare armaturene (med led-lys) skal brukes opp igjen. Led-lysene skal erstatte gammeldagse lys der det allerede er stolper på plass – og noe slikt har det ikke lyktes å finne i løpet av tre år. Via Miljøpakken kan det likevel være mulig å få opp lys i gjennomfartsgater uten fortau ved skolene.

Hvilke gater er viktigst å begynne med på Nerøra?
Det politiske vedtaket fra 2021 tar utgangspunkt i området ved Orkanger kirke. Da er trolig Kåres gate mest aktuell. Hvis det ikke blir gjort noe med parkeringa ved kirka, er det mye å velge i. Særlig Fjordgata, Nygata og Sveligata har mye historisk viktig bebyggelse. Bildet øverst er fra Nygata (foto Toril B. Kyllo), mens det under er et klassisk motiv fra Fjordgata.

PS: Også ved den nye parkeringsplassen ved Den Gode Hyrdes kapell står arbeid på vent. Lys skulle komme opp i fjor, men i 2024 mangler både lys og oppmerking av p-plasser.