Hjem Aktuelt Nei til kinosenter på Rømme

Nei til kinosenter på Rømme

Publisert:

|

Oppdatert:

Tilbakeblikk – artikkel fra 19.12.2017:
Mindretallet i kommunestyret foreslår å sette av penger til videre arbeid med forslaget om kinosenter/bibliotek på Rømme. Det blir nedstemt onsdag, også av partier som liker ideen.
* Les i tillegg om solceller på kirketak, skilt til Orkanger sentrum og andre saker til behandling.

Kinosenter/bibliotek:
Thams Eiendomsutvikling er villig til å bygge lokaler for kinosenter med to saler, bibliotek og restauranter på Rømme. En skisse til løsning forutsetter at Orkdal kommune betaler 2 mill. kr. i årlig leie for kinolokalene og 2 mill. kr. for et stort, moderne bibliotek.

Alternativt kan kommunen kjøpe kino-/bibliotekdelen av et bygg, men tilbudet om leie vil redusere behovet for investeringer.

Ideen ligner et kinderegg:
* Hindre sentrumsdød, styrke gata.
* Mangedoble kino- og bibliotekbesøk, redusere kulturlekkasje til Trondheim (basert på erfaring fra andre kommuner).
* Frigi dagens kinosal slik at den kan rendyrkes for større arrangement.

Det politiske mindretallet (Ap, Småby, SV) vil sette av penger (293 000) i 2018 for å bearbeide prosjektet og lage et beslutningsgrunnlag. Det blir nedstemt av flertallet, selv om bla. Pensjonistpartiet og Høyre er for ideen. Det er uklart om noe vil skje videre med forslaget i regi av Orkdal kommune.

Idrettskonsulent, rulleski, solceller og buss

Budsjettbehandlinga er også en anledning til å lansere nye ideer uten at de i første omgang må koste penger. Det kalles tekstforslag. Her finner du noen av årets varianter.

Omsorgsboliger ved Orkanger pensjonistsenter og Helsetunet
Flertallsgruppa ber rådmannen utrede en ny modell med miks av sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns tilsyn og base for hjemmetjenester ved Orkanger pensjonistsenter og Helsetunet.

Toppidrettsveka – ikke rent tekstforslag, også økonomi
Flertallsgruppa vil bruke 200 000 kroner hvert år i 2018, 2019 og 2020 for å få Toppidrettsveka tilbake til Knyken. Kravet (tekstdelen) er at OIL og OIF skal samarbeide og dele overskudd likt, og at Orkdal kommune blir profilert. Det siste har kommunen liten kontroll på. Tidligere ble feks Gammelosen framstilt negativt på TV pga gåsemøkk…

Idrettskonsulent
Ap vil ha utredet et samarbeid om idrettskonsulent som skal bistå idrettslagene i den nye Orkland kommune.

Solceller på kirketak og skoler
SV ber rådmannen og Orkdal Energi utrede montering av solcellepanel på tak på kirkene, skolene, barnehagene og rådhuset. (Orkdal Energi tilbyr private huseiere å produsere egen strøm på denne måten).

Småbylista har flere forslag, bla:
Gjennomgånde bussrute 310 på Orkanger
Rådmannen skal avklare med AtB om/når rute 310 kan gå Thamshavnveien og fange opp reisende fra Nerøra. Er forsøkt før. En pendler (Mona Figenschow) har bedt om hjelp fra Orkdal kommune siden juni uten svar (tre henvendelser). En liten omlegging av ruta vil også redusere behovet for innfartsparkering i sentrum. Orkdal har nesten 1000 pendlere til Trondheim.

Fjerne kantstein i sentrum
Kantstein i kryss/ved gangfelt skaper problemer for eldre/brukere av rullator og syklister – bla henvendelse til kommunen om sykkeluhell i år. Tatt opp flere ganger uten hell. Forslag om at Orkdal kommune sliper ned kantstein/utreder kostnader på Orkanger og Fannrem.

Skilting på E39 til Orkanger sentrum
Rådmannen skal avklare med Statens vegvesen om/når det kan settes opp blått Orkanger-skilt og skilt som viser til spisesteder/overnatting på E39 før nordlig avkjørsel til Orkanger (Blåsmo-krysset). Bidrag for å styrke sentrumsgata og gjøre småbysentret kjent for bilister. Både overnatting og flere spisesteder finnes nær avkjørselen. Tatt opp flere ganger med administrasjonen.

Markedsføring, økt tilflytting
Rådmannen skal lage strategi for markedsføring med målgrupper, tiltak, kanaler, kostnader og mulig samarbeid med relevant næringsliv. Formål: Økt tilflytting og rekruttering av kompetanse til næringslivet og offentlig sektor.
Som et første prosjekt starte målrettet arbeid for at flest mulig ansatte i Isfjord Norway og Norsk Kylling skal flytte til Orkdal/Orkland i stedet for å pendle.

Målrettet arbeid mot grupper med motiv for å flytte har stort potensial. Generell omdømmebygging/annonsering har det ikke.

Trepartssamarbeid for å styrke gata
Samarbeid mellom Orkdal kommune, gårdeiere og drivere i gata etter mønster fra ande byer. Vedtatt i 2015 men ikke gjennomført. Formål: Dokumentere utvikling og identifisere tiltak som kan styrke sentrum. (Nedstemt 6-5 i formannskapet).