Hjem Aktuelt McDonalds vil bruke Laksøra til parkering

McDonalds vil bruke Laksøra til parkering

Publisert:

|

Oppdatert:

McDonalds vil etablere seg på Laksøra, men ønsker ikke å følge reglene for området. Selskapet vil bruke mesteparten av tomta til parkeringsplasser og gjennomkjøring for kunder som handler uten å gå ut av bilen. Illustrasjonen viser det planlagte, en-etasjes bygget sett fra E39.

Et enstemmig kommunestyre har vedtatt at minst 50 prosent (og maks 85 prosent) av tomtearealene på Laksøra skal være bebygd. McDonalds vil bygge bare på 27 prosent av tomta, og søker derfor om dispensasjon.

Lite hus, stor p-plass
Årsaken til krav om utnyttingsgrad er at mest mulig av knappe arealer skal brukes til produktiv virksomhet på næringsområder som Laksøra eller bolighus i områder regulert til bolig. Derfor må de som investerer i Orkanger sentrum bygge dyr parkering under bakken.

Det planlagte burger-bygget er markert rødt. Det er bare 561 kvm stort, men omgitt av svære arealer for bil. Biltema ligger på motsatt side av Laksørvegen.

Uheldig eller bra?
Hvis McDonalds får unntak fra kravene, kan det sees på to måter:

  1. Uheldig, fordi det blir mindre plass til produktiv næringsvirksomhet på Laksøra når så mye plass skal settes av til en ørken for biler.
  2. Bra, fordi det blir mindre byspredning enn om McDonalds utnytter området godt og gir mer plass til andre.

Sentrumsdød
Laksøra har vært stridstema i mer enn ti år på grunn av press fra eierne for å få spre vanlig handel til området framfor først å satse mer sentralt, som feks ved Statens Hus og på Franslykkja. Byspredning bidrar til sentrumsdød og øker den interne biltrafikken. Trafikken gjennom sentrum er allerede i ferd med å kvele Orkanger, ødelegge bomiljø og gjøre livet vanskelig for eldre og andre myke trafikanter. Kompakte sentra er attraktive, spredte og bilbaserte er det ikke.

«McDonalds-tomta» slik den ligger i dag.

Farsen om Biltema
Striden om Laksøra nådde et foreløpig klimaks da Biltema påsto at selskapet ville åpne butikk på Orkanger. Det viste seg ikke å stemme. Da Biltema fikk reguleringsbestemmelser på Laksøra skreddersydd for sin egen virksomhet, var tomta plutselig for liten.

Ja til vanlig handel
Før valget i 2023 ga et politisk flertall anført av Sp etter for press fra Laksøra-eierne Coop og Amfi. Området var ment for handel med tyngre varer (biler, trelast osv) og lett industri, men ble gjort om til en handelspark. Nå er det lov å åpne vanlige dagligvarebutikker mindre enn Coop Extra på området.

Slik vil McDonalds bygge på Laksøra.

Coop/Amfi og McDonalds selv frister med at chips og annen billig hurtigmat utenfor sentrum vil skape mange nye arbeidsplasser – i en kommune som mangler arbeidskraft.

Laksøra blir politikk igjen
McDonalds prinsipp om å bruke sitte eget internasjonale konsept for arealbruk fører til at Laksøra igjen blir en politisk sak. Med et politisk «ja» til McDonalds krav blir utnyttingsgraden mye lavere enn det som er bestemt. 64 parkeringsplasser og et stort areal for gjennomkjøring («drive-thru») vil legge beslag på mesteparten av tomta McDonalds har sett seg ut.

Andre aktører på Laksøra overholder bestemmelsene. Bestemmelsene har som formål at samfunnet skal utnytte knappe, sentrumsnære områder så godt som mulig. Ett eksempel: På Beitøra på motsatt side av E39 sliter flere bilforhandlere allerede med for liten plass.