Hjem Aktuelt Kommentar: Orkanger fyller hele Trondheim sentrum

Kommentar: Orkanger fyller hele Trondheim sentrum

Publisert:

|

Oppdatert:

Tilbakeblikk – publisert 03.03.2017:
Sentrumsgata på Orkanger er like lang som Midtbyen i Trondheim. Nå skal handelen spres enda mer. Nytt folkemøte mandag, men visjonen i Orkdal 2040 er bare pynt med ord. Vedtaket var: «En kompakt og levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand.»

På bildet over er Rømme plassert i Prinsenkrysset. Amfi havner på hurtigbåtkaia, OTI på Bakklandet og Monte Rosa på Elgeseter bru.

Orkanger har et sentrum på størrelse med en storby, og verre skal det bli.

Dette er hva vi har bestemt å bygge, ifølge 2040-planen – stikkord:
* Kompakt og levende bykjerne.
* Attraktive sentrumsfunksjoner.
* Gangavstand mellom dem.

Orkdalsveien fra Monte Rosa (vi drar den ikke helt til Prix) opp til Amfi er 1,2 kilometer. Dette er fire ganger gågata Nordre i Trondheim.

Følgende gjør det enda vanskeligere:
1. Vi har ingen dybde eller kvartalsstruktur som kan skape gangavstander på Orkanger.
2. Avstikkeren fra Orkdalsveien til OTI er 600 meter (to ganger Nordre).
3. Rådmannen og trolig et politisk flertall vil i fullt alvor strekke handelen ytterligere 700 meter fra Amfi ut til Laksøra.

Her er Rømme plassert ved Trøndelag Teater. Amfi og Monte Rosa kommer dermed litt lenger sør sammenlignet med det øverste bildet. Laksøra er montert inn og ender et stykke opp i Innherredsveien, utenfor elveslyngen som avgrenser Midtbyen.

Begrepet «gangavstand» er så langt bare sminke. Orkanger skal rendyrkes som bilby.

Vedtak: Bedre å gå og sykle!
Når kommunen setter Orkdal 2040 under debatt igjen, er det grunn til å minne om mer enn hovedmålet om gangavstander i en kompakt bykjerne.

Kommunestyret vedtok feks at:
All planlegging og utbygging skal lette overgangen til gange, sykkel og kollektivtransport.

Planlegginga legger i stedet til rette for mer bilkjøring. Vi kunne startet bygging innenfra på Statens Hus-tomta som et første steg på å skape gangavstander mellom tilbud. Tomta ligger perfekt plassert inntil Amfi, skysstasjonen, Elkjøp og nær Rema på Bårdshaug. Men det skal heller bygges på Laksøra.

Kaudervelsk saksbehandling
Rådmannens begrunnelse for å invitere til omkamp om Laksøra er bokstavelig talt ubegripelig: 

«Orkdal blir en del av storkommunen Orkland i 2020, store deler av den nye kommunen ligger (nord-)vest for dagens kommune. I den sammenheng er det relevant, og viktig, å også gjøre nye vurderinger av Orkangers funksjonelle sentralitet som handelssentrum i regionen.»

Hva betyr «Orkangers funksjonelle sentralitet som handelssentrum«? At en endret kommunegrense tiltrekker seg så mye Løkken- og Lensvikbygg at de ikke får plass i dagens sentrum?

Tone Fagerholt fra Orkanger, nå ansatt i Trondheim kommune, fikk denne uka en pris av statsråd Jan Tore Sanner for sitt arbeid for klart språk i forvaltningen. Sanner tenkte neppe at kommunereformen hans skulle avføde nyvurdering av funksjonelle sentraliteter i tillegg til større kommuner.

Nytale fra rådmannen
Reguleringsbestemmelsene på Laksøra er svært presise. De lister konkret opp hva slags virksomhet som er lov. Rådmannen foreslår bestemmelser som er mer «entydige og klare», men vil i realiteten gjøre dem mindre konkrete. «Klar» betyr nå det motsatte av klar. Forfatter George Orwell – mannen bak den orwellske nytalen – ville nikket anerkjennende.

Orkanger fyller opp Trondheim
Dagens Orkanger sentrum har en diameter som fyller hele Midtbyen i Trondheim, der det jobber 20 000 mennesker.

Orkanger består av tre satelitter: Amfi, OTI og ei handelsgate. Gata skaper identitet, men er sårbar. Den fungerer som gjennomfartsåre for biltrafikk.

Er rådmannens formål med møtet mandag å rettferdiggjøre videre spredning av handelen?

I en mulighetsstudie i Orkdal 2040-prosjektet skriver arkitektkontoret Per Knudsen om handlegata:
«All erfaring tilsier at denne type gater dør ut om konkurransen fra butikksentra o.l. blir for stor eller handelen spres for mye.»

Knudsen, som har laget den dypeste analysen av bykjernen på Orkager, er ikke innleder på mandagens møte.

Orkdal kommune har for øvrig ikke definert hva som er gangavstand. Normalt regnes inntil 300-400 meter som akseptabelt å gå til en busstopp.

Skjøt ned ST-kvartalet
Kulturhus eller flerbrukshus i ST-kvartalet ville gitt oss både dybde og liv i sentrum via en tverrgående akse av aktivitet fra skolene til Idrettsparken, Orklahallen og det kommende folkehelsesentret. Ideen ble skutt ned i all hast.

Også andre forslag for å samle sentrum og styrke mangfoldet i handlegata er avvist, men fortsatt finnes et lite håp.

Håpet ligger på Rømme
Rømme-området er stort sett ubebygd og definert som selve indrefileten på Orkanger. Her ligger navet som kan knytte satelittene sammen og skape en småby med tilnærmet gangavstand mellom en del tilbud.

Riktignok er det 600 meter til både Amfi, OTI og nordre del av handlegata – og 600 meter er et drøyt stykke, jfr bildene fra Trondheim. Men å styre aktivitet til Rømme er det eneste og det beste vi kan gjøre for å lage en kompakt bykjerne og samtidig tilføre handlegata vekstkraft.

Bykjerne eller bomaskin?
Leiligheter og kontor gir intet levende sentrum. Den utpekte bykjernen på Rømme ender fort som ei bomaskin med noen banker og forsikringsselskap som stenger 15.30.

Å lage et levende sentrum av bilbyen Orkanger handler ikke om marked, det dreier seg om politisk vilje.

Hans Kringstad,
deltaker på folkemøter om Orkanger sentrum siden 2004.