Hjem Aktuelt Her skal det ryddes for 17 millioner

Her skal det ryddes for 17 millioner

Publisert:

|

Oppdatert:

Orkanger skysstasjon skal rustes opp for 17,3 mill. kr., ifølge et foreløpig anslag. Målet er å gjøre slutt på tidvis kaotiske forhold med busser, biler og myke trafikanter hulter til bulter. All bilparkering (på bildet) for de som tar buss flyttes til nordsida av stasjonsbygget.

Området får åtte holdeplasser for buss med en ny, stor perrong midt på området mellom stasjonsbygget og Orkdalsveien. Bussene får egne kjøreareal, det er planlagt ny sykkelparkering i tillegg til låsbare sykkelbokser pluss grøntanlegg ut mot gata. Dagens lysstolper, kantstein, perronger og grøntanlegg skal rives.

Skissen: Alle p-plasser for bil ut mot Orkdalsveien forsvinner. Området nord for bygget settes av til innfartsparkering.

Trøndelag fylkeskommune, som har ansvar for kollektivtilbudet, har også hovedansvar for ombygginga av skysstasjonen. Finansiering vil helt eller delvis skje med midler fra Miljøpakken. Orkland ble med i pakken i fjor og får ca. 20 mill. kr. i snitt per år framover til tiltak som vil fremme grønne reiser og bidra til å hindre vekst i biltrafikken.

Billigere buss kommer
Som medlem blir også Orkland innlemmet i området med bytakst på buss og tog. Prisen på enkeltbillett blir snart kuttet til det halve. Periodekort på 30 dager vil bli redusert fra 1290 til 970 kr. (voksen). Bytakstområdet omfatter Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Orkland.

Skysstasjonen framstår i dag som et ødslig og uoversiktlig område der ulike trafikantgrupper konkurrerer om plassen. Ansiktsløfting er på vei.