Hjem Aktuelt Her kommer den nye perlen på Orkanger

Her kommer den nye perlen på Orkanger

Publisert:

|

Oppdatert:

Orkanger skal få en attraktiv friluftspark som åpner stedet mot sjøen. Målet er at du får se tydelige resultater allerede til Orkanger-dagene i juni. Orkanger Aktivum koordinerer nå en stor dugnad der lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner løfter sammen.

Stedet er Nærviksfjæra, som ligger urørt mellom Gammelosveien og fjorden. Friluftsparken skal kobles til turstien som går fra Jenssen-brygga forbi Terna til Langbrua. Stien markerte første ledd i prosjekt Orkanger mot sjøen da den åpnet i fjor sommer.

Næringslivet sier «ja»
Strekningen forbi Terna blir oppgradert i år. Samtidig kommer det etter planen ganske raskt ny tursti med informasjonstavler og rasteplasser forbi hundeparken og helt fram til odden kalt Nokken (se planskissen fra On arkitekter under).

Det nye turstinettet inkluderer ei sløyfe rundt eiendommen til Jan Brevik. Traséen vil gi ansatte ved Elkem Thamshavn en bilfri sykkeltrasé til og fra jobb, noe selskapet har ønsket lenge.

– Lokale bedrifter ser verdien av å gjøre Orkanger mer attraktivt og støtter opp om planene. Responsen har vært veldig positiv. Vi ønsker å få til en kjede av gode tilbud mellom Gammelosen og Thamshavn. Her finner vi Jenssen-brygga og naustet, Båtklubben Terna som nå også etablerer bobil-parkering, fiske fra Langbrua, hundeklubbens luftegård og til slutt friluftsparken, sier leder Knut Even Wormdal i Orkanger Aktivum.

Noen av idéene som er diskutert med næringslivet:
* Aktivitetsområde med feks sansdvolleyball, tuftepark og klatrevegg.
* Fjernvarme på benker ved rasteplassene.
* Åpning av nedre del av Nerviksbekken.
* Badstu.

Området hviler på ei fylling med gammelt industriavfall, derfor kan det knapt graves – alt må bygges oppe på bakken. Dykkerklubben har ryddet vekk skrot i sjøen for å legge til rette for bading.

Viktige aktører er med
Elkem Thamshavn, Orkland Energi, Salvesen & Thams, Orkanger Havn (som del av Trondheim Havn), On arkitekter, Allsidig Design og Orkla Mardahl er allerede aktive deltagere i prosjektet. Flere vil trolig komme til samtidig som Orkanger Aktivum arbeider videre med finansiering. Målet er å gjøre Orkanger til et enda bedre sted for egne innbyggere og tilreisende, og bidra til å styrke reiselivet og annet næringsliv.

Orkanger Vel støtter opp
Orkanger Vel bidro med 50 000 kr til første del av prosjektet i fjor, og styret ble orientert om de videre planen onsdag. Velforeninga har også vært med på å finansiere fyret ytterst på moloen. Fyret er et populært turmål og en naturlig del av arbeidet med å åpne Orkanger mot sjøen. Behovet for bedre kontakt mellom Nerøra og fjorden kom på den politiske dagsorden i 2012 etter at Havna fikk pålegg om å stenge av området sitt som tiltak mot mulig terror. Velforeninga ga Trivselsprisen 2023 til arbeidet i området. Se alle vinnere av Orkanger Vels Trivselspris.