Hjem Aktuelt Fortetting: Nye boliger på gamle Nerøra

Fortetting: Nye boliger på gamle Nerøra

Publisert:

|

Oppdatert:

Trehusbyen Nerøra har stor verdi som kulturminne. Strøket er i forandring – også til det bedre. Den gamle funksjonærboligen Nervika 6-8 har vært et trist syn lenge. Nå setter nye eiere eiendommen i stand. To store leiligheter blir til fire mindre.

Orkland kommune og Trøndelag fylkeskommune stiller strenge krav til valg av dører, vinduer og kledning når eldre hus på gamle Orkanger blir pusset opp. Nervika 6-8 er ikke noe unntak. Også den store, gjenvokste hagen ut mot Bekkfaret får en ansiktsløfting når tomannsboligen blir firemannsbolig.

Romslig for funksjonærene
Nervika 6-8 er fra 1930-tallet. Sammen med flere av byggene i området ble det reist som bolig for funksjonærer ved det daværende Thamshavn Verk. Et av nabohusene – Nervikstunet 4 – var en gang hjemmet til motstandsmannen Peter Deinboll jr. og familien hans. Her foreligger det nå søknad om å dele opp tomta og bygge en ny bolig i hagen.

Nervika 6-8 slik det så ut sist sommer. En av leilighetene har stått tom lenge etter en brann.

I klasse med Røros og Bakklandet
Nerøra er vurdert som det viktigste trehusmiljøet i Trøndelag etter Røros, men Nerøra er en gjemt og glemt perle sammenlignet med de pulserende trehusområdene på Røros og Bakklandet. Nerøra er framhevet som viktig i fylkeskommunens kulturmiljøplan. Orkland kommune har startet arbeidet med en egen kulturmiljøplan med vekt på bygninger og konstruksjoner. Formålet er å kartlegge de viktigste kulturminnene og sikre god forvaltning av dem. Deretter skal det utarbeides en ny reguleringsplan for Nerøra.

Uthus forfaller
I planen blir det trolig vedtatt å opprettholde de store hagene langs Bekkfaret – som i Nervika 6-8. Samtidig er forfallet i store deler av det unike uthusmiljøet en alvorlig utfordring. Noen ønsker å rive eller la uthus forfalle for å kunne bygge moderne garasjer. Andre ser seg ikke råd for å redde bygningene pga kostnadene. Orkland kommune har opprettet et fond for bevaringsverdige hus. Eiere kan søke støtte til restaurering. De tekniske og antikvariske kravene er imidlertid svært strenge og maksbeløpet ganske lavt.

Nytt hus i gammel stil
For noen tiår siden sa daværende Orkdal kommune ja til å bygge en-etasjes atriumhus med teglstein og flate tak i idylliske Fjordgata. Slikt går ikke lenger. I fjor sto nybygget Nerviksdalen 6 ferdig som et bevis på nye tider der nybygg på Nerøra må tilpasses den originale bebyggelsen. Huset er reist på ei ledig tomt (hage) på hjørnet av Nerviksdalen og Nygata. Nygata er en av de beste bevarte gatene på Nerøra. Her bodde mange arbeidere ved Strandheim Brug rundt forrige århundreskifte.

Huset nærmest er splitter nytt, reist av samme firma som restaurerer Nervika 6-8. Det ligger i krysset Nygata/Nerviksdalen.

Forum Nerøra er en frivillig organiasasjon som arbeider for å ta vare på bevaringsverdige hus og bygningsmiljø.

Orkanger Vel gikk gatelangs og tok bilder i 2017:
Orkdalsveien – en perlerad av vakre hus
Fjordgata og strøket rundt
Sveligata og andre vakre strøk
Små smug og storgård i sentrum