Hjem Aktuelt Fagfolk om Orkanger: Bygg by via opplevelser på Rømme

Fagfolk om Orkanger: Bygg by via opplevelser på Rømme

Publisert:

|

Oppdatert:

Tilbakeblikk utvalgte artikler – publisert 06.03.2017:
* Lag et kompakt sentrum med aktivitet etter klokka 16.
* Ikke spre detaljhandelen.
* Bruk indrefileten på Rømme til opplevelser som gir liv og bygger byen sammen.

Det er hovedbudskapet
– til Orkdal kommune
– om Orkanger som vital småby
– fra henholdsvis eks-rådmann Kjell Fosse i Stjørdal og arkitekt Knut Selberg i Trondheim.

De faglige rådene var som vanlig nokså entydige da Orkdal kommune inviterte til et godt besøkt  folkemøte med tittelen «Hvordan utvikle en vital småby«.

Mye av debatten handlet om det er mulig å bygge kulturhus eller kino på Rømme for å få til liv i sentrum og styrke handlegata.

Salvesen & Thams står klar til å samarbeide med Orkdal kommune på Rømme hvis kommunen vil.

Styreleder Bjørn M. Wiggen i korte trekk:

 • Handel, arbeidsplasser og boligbygging er godt ivaretatt i Orkdal.
 • Men, har vi et kompakt sentrum med aktivitet på kveldstid? Svar: Et krystallklart nei.
 • Hvordan kan vi få det til på Rømme? Svar: Vi må inn med kultur og servering. Kulturhus er vedtatt plassert ved rådhuset, men kino, bibliotek, mediesenter osv kan utvikles på den ledige tomta i sentrum.
 • Vi ser gjerne på det sammen med Orkdal kommune.

Arkitekt Knut Selberg,
som jobbet med Orkdal 2040-planen, pekte på den samme tomta på Rømme:

 • Et ubebygd sentrum gir Orkanger en unik mulighet.
 • I dag er Orkanger fragmentert (splittet), men dere har ei tomt som kan binde delene sammen.
 • Der (på Rømme) kan dere begynne å lage en småby.
 • Rømme representerer et utrolig potensial for arealutvikling.
 • Et slikt sentrum må ha et variert tilbud og være åpent til mange tider.
 • Handlegata er en kvalitet å ta vare på sammen med bla. Nerøra og områdene langs elva.

Selberg advarte både mot å styre etter dispensasjoner og å lage planer som er for generelle. Han manet til langsiktig og konsistent planlegging for å bygge en god småby. Nøyaktig det samme gjorde eks-rådmann Kjell Fosse i Stjørdal (dessverre var bare en liten del av kommunestyret til stede).

Kjell Fosse
om hvordan Stjørdal lyktes med god sentrumsutvikling:

 • Vi ville ha et kompakt sentrum med liv etter klokka 16.
 • Bygde kulturhus midt i byen. Hadde 600 000 besøkende i fjor, hvorav 120 000 på kino med tre små saler – økende (8000 i Orkdal).
 • Synergier; butikker og severingssteder satser rundt kulturhuset/kinoen.
 • Bred enighet om å si nei til handel utenfor sentrum for å sikre en levende bykjerne.
 • Helt bevisst strategi for å ha aktivitet 24/7.

Sitat: Vi ville ikke bli som Levanger og Steinkjer, som har nesten bare frisører og kebab-kafeer i sentrum.

Vegard Hagerup, ST fylkeskommune:
Et vital småby er konsentrert og har så korte avstander at du kan sette fra deg bilen og gå til alt. Den har rullatoravstander og kan brukes av alle.

Marith Størseth, Orkanger Sentrumsforening –  i 10 punkter:

1. Vi må avklare hvor sentrum er.

2. Kulturhus eller kino sammen med kafeer skaper folkeliv.

3. Skeptisk til å bygge for mange boliger for fort i sentrum (binde opp viktige arealer).

4. Det går an å fortette og bygge høyere i sentrumsgata.

5. Vi må sørge for at de unge trives.

6. Ikke storhandel på Laksøra, prøv å styre den til Franslykkja/Bårdshaug Øst ved å relokalisere virksomhet som er der. (Rett virksomhet på rett sted).

7. Kulturhus/kino bør ut av rådhuset, utred heller Rømme eller ST-kvartalet.

8. Tilflytting; vi må tilby folk noe mer etter arbeidstid – har snakket med ungdom som pendler hit i stedet for å bo her fordi vi mangler tilbud.

9. Kom i gang med markedsføring.

10. Kontor må inn i ledige lokaler i sentrum, ikke på Grønøra.