Hjem Aktuelt Bruk av kino og bibliotek kan mangedobles her

Bruk av kino og bibliotek kan mangedobles her

Publisert:

|

Oppdatert:

Tilbakeblikk – artikkel fra 26.11.2017:
Det du ser ut mot gata vil kunne…
* 6-doble kinobesøket sammenlignet med i dag.
* 12-doble antall besøk på biblioteket på Orkanger.
Erfaringer fra bla. Stjørdal tilsier at bruken eksploderer med et moderne tilbud.
Inntil videre ønsker Thams Eiendomsutvikling å lage  park for lek, sport og trivsel på Rømme.

Selskapet har derfor invitert naboer, OIF, Orkanger Vel og Orkanger Sentrumsforening på idedugnad på Strandheim tirsdag kl 16-19.

Drømmetunet
Bakgrunnen er at det vil ta mange år å bygge ut boligområdet Rømmetunet, nå omdøpt til Drømmetunet. Thams Eiendomsutvikling ønsker at de ledige arealene blir brukt til positive aktiviteter i denne perioden, framfor at de ligger som et sår i sentrum.

Hva slags tilbud kan du tenke deg på tomta inn mot Tverradkomsten, Geilan og Graastens gate de neste årene?

Vi vet feks at OIFs tennisbaner og Orkanger Vels sandvolleyballbane må flyttes når det snart blir byggestart for Folkehelsesenter. Og hva skjer med skateparken?

Thams Eiendomsutvikling er åpen for ideer. I invitasjonen heter det at de ønsker å fylle området «Drømmetunet» med aktivitet, læring og lek.

Drømmen om kinosenter i sentrum
Onsdag var Thams Eiendomsutvikling i formannskapet med en mulighetsstudie for den andre delen av tomta – den ut mot Orkdalsveien.

Selskapet tilbyr Orkdal kommune å bygge:
* kinosenter med to saler på 108 og 70 plasser
* moderne bibliotek.
Kommunen slipper ei krone i investeringer, men må betale leie på ca 2 mill. kr. per år for kinosentret og 2 mill. kr. per år for et moderne bibliotek.

I tillegg blir det stor foaje og lokaler til servering.

Politisk følsomt pga rådhuset
Ifølge Thams Eiendomsutvikling tar selskapet ikke ut fortjeneste på denne delen av prosjektet, men beregner en indirekte gevinst fordi boliger blir mer attraktive. Det er tenkt bygd tre boligblokker på toppen av sentret, som eventuelt kan utvikles til et fullverdig kulturhus.

Kulturhus  er politisk følsomt pga planer ved rådhuset. Thams Eiendomsutvikling har ikke gått i detalj på et konsept med komplett kulturhus. En kulturscene for store arrangement kan ligge i dagens kinosal, som er overdimensjonert for moderne kinobruk, om det bygges mindre kinosaler i gata.

Tabellen under viser:
– aktiviteten i Stjørdal før og etter at kino og bibliotek ble samlokalisert i moderne lokaler i sentrum
– dagens besøk og potensialet på Orkanger

 Stjørdal Før utbygging Etter utbygging
 Kino 30 000 per år + 100 000 per år
 Bibliotek 85 000 per år 680 000 per år
   
 Orkdal I dag Potensial
 Kino 8 000 50 000
 Bibliotek 29 000 340 000

Potensialet i Orkdal er regnet ut etter innbyggertallet i Stjørdal, som er ganske nøyaktig det dobbelte av vårt.

Fordel framfor Stjørdal
Orkdal har lengre reisetid tid til Trondheim enn Stjørdal.
Orkdal har en lavere andel pendlere til Trondheim enn Stjørdal.

Det tilsier at vi kan oppnå bedre utnyttelse enn Stjørdal, og altså mer enn 50 % av Stjørdals kino- og bibliotekbruk.

I tråd med faglige råd
Kulturtilbud på Rømme vil stimulere gata, noe alle fagfolk på byutvikling har poengtert betydningen av på folkemøter i Orkdal.

Men aller viktigst er trolig muligheten for å bli mer interessant i kampen om kompetanse, blant annet for å få flere av våre egne unge tilbake etter utdanning i byene.

Opplevelser og mangfoldige møtesteder er hva disse gruppene etterspør, ikke bare kjøpesentre. Også det understreker fagfolk som i mer enn ti år har talt for døve ører på folkemøter på Orkanger.

Et kinosenter i gata kan stå klart i løpet av to år. Kulturhus ved rådhuset er en fjern drøm. Utbygging og krevende ombygging av gamle lokaler er foreløpig kalkulert til 134 millioner kroner.