Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
oifmedlem 2014-07-11 23:43
En forutsetning som ble understreket ved alle avstemninger i Oif, var at den gamle kunstgressbanen skulle være like bra som den nye på alle måter. Det ser det dessverre ikke ut til at skjer. Gjelder grunnarbeid, manglende asfalt rundt banen, dårlig lys, manglende lydanlegg. Svært alvorlig om Oif på ny inngår en naiv avtale der Orkla på ny får verdifull grunn i parken.
Kjell Ivar Gumdal 2014-07-10 22:30
kunstgressbaner ! Først vil jeg gi ros til alle som har stått på att parken står fram som den er i dag ! John Ivar for d første så vil jeg si att jeg ikke har noe fiendeskap mot OFk ! Når du skriver att OIF har fått seg to nye kunstgressbaner så stemmer jo ikke det ! Orklas inntåg i parken sårer meg,parken med sine baner er OIF !
Johan P 2014-07-10 22:03
Ref striden i Orkanger IF. Flertallet av medlemmene i Orkanger If og ikke minst andelskjøperne av kunstgrasbanen må få være med å bestemme om foreningen skal gå for Ikas eller en annen samarbeidsform/endret Ikas. Det heter for demokrati.
Terje L 2014-07-10 21:39
Hæng itj på greip Ikasavtalen. Må værra my som itj stæmme når ledern trække sæ. Vært bæst om medlæmman fekk stæm over Ikas. Tru itj Ikas får mang stæmma.
Kjell 2014-07-10 18:33
Knutsen trekker seg som leder i Oif. De fleste i Oif vet årsaken. Det kan ikke være mange sjelene og medlemmene som brenner for Oif som egentlig ønsker Ikas og større inntog av Orkla i idrettsparken. Kan ikke være mange det.
Medlem Orkanger If 2014-07-08 11:44
My hæng i lufta angåanes Ikas. Æ kjøpt andel i en orkangerbane. Høre leder i Orkanger If har trækt sæ fordi nån itj tålt at hain va skeptisk te Ikas. Mang me mæ føle sæ lurt. Æ e anonym fordi æ bli uthængt av nån bestæmte vess æ si meninga mi om det hærre. Håpe ex leder si det som det e te avisa så fålk får vætta ailt.
Oif medlemmer 2014-07-07 19:07
Synes det er synd at seriøse ytringer rundt fotballen i bygda må være underskrevet med fullt navn. Få år tilbake ble Oif medlemmer sjikanert på det groveste for sine meninger. Det kan ikke være riktig. At folk og medlemmer i Oif stiller spørsmål rundt samarbeidet mellom Oif, Orkla og Oil er sunt og naturlig. Mange mener at Oif de siste årene bare har gitt fra seg noe, ikke tatt noe fra noen. Først nedbetalte Oif punktlig årlig kostnader på gammelkunstgraset som en av to parter i Orkla. Orkla derimot brukte store deler av den vedtatte nedbetalingen til drift. Så på en underlig måte presterte Oif å gi fra seg sin eierdel av kunstgrasbanen til Orkla. Hvem tar hvem gir? Under dagens samarbeidsplaner snakkes det om at man skal gi og ta i samarbeidsavtaler. For Oif sin del kommer det nå tydelig frem at Oif fortsetter med kun å gi fra seg. Oif tar ingenting, i så fall hva tar Oif? Å få 40% eierandel av gammelbanen er ikke å ta noe. Oif Eide tidligere 50% av gammelbanen. De som har ferdigstilt og skaffet penger til dagens anlegg(dvs anleggsavdelingen og fotballavdelingen) har gjort en kjempejobb, noe alle er enige i. Men avtaler kan justeres, spesielt hvis de er til fordel Oif. Hvis Oifmedlemmer stiller spørsmål og kommer med forslag om justeringer til fordel Oif må da det bare være kjempebra.
Hans Kringstad 2014-07-05 22:26
Bare innlegg med fullt navn blir publisert her om forholdet OIF/Orkla FK og samarbeidsavtalen mellom OIF, Orkla FK og Orkdal kommune via selskapet IKAS.

Et innlegg fra "Terje medlem i OIF" blir publisert hvis avsender velger å bruke fullt navn. Det er ingen grunn til å være anonym for å mene noe om IKAS-avtalen. Bruk av riktig identitet reduserer også risikoen for at innlegg inneholder feilinformasjon. .
John Ivar Evjen 2014-06-27 15:07
Kunstgressbanen: Det er alltid flere måter å se en sak på, ofte avhengig av hvilket ståsted en har. Som leder av OIF gjennom hele byggeperioden av de nye kunstgressbanene, synes jeg det kan være greit å kommentere ditt innlegg Kjell Ivar. Du er nok ikke den eneste som tenker slik. Mitt motto var da jeg tok på som OIF- leder: "Vi skal konkurrere på idrettsarenaene, og samarbeide der vi har fordel av det". Patriotisme er bra, men dersom det fører med seg fiendskap til andre, er det negativt. Jeg har registrert både misnøye og glede med arbeidet som er gjort for å komme i mål med våre to nye kunstgressbaner. Mange har stått på tidlig og seint, og uten disse med Øyvind Togstad og Svein Haarsaker i spissen, ville ikke OIF i dag hatt to nye kunstgressbaner. Når en ikke kjenner hele saksgangen fra start til mål, kan det synes som OIF har gitt fra seg noe. Imidlertid har vi ikke det. Tvert i mot, så har vi nå tilgang på to oppvarmede 11-er baner samt en 7-er bane. Uten en samarbeidsavtale med OFK ville ikke dette ha blitt realisert. Når det gjelder spørsmålet om hvem som har lagt mest penger i den gamle banen, har jeg ikke tallene for det. Imidlertid bør en ha med seg at OFK nå har opprustet denne for flere millioner slik at den om kort tid vil være av like god kvalitet som den nye. Jeg oppfordrer alle til å se framover og glede seg over det fantastiske anlegget som ligger i Idrettsparken til benyttelse for stedets befolkning.
Kjell Ivar Gumdal 2014-06-21 23:41
Æ går rett på sak ! Kæm har lagt i mæst pæng i den gamle kunst grasbanen av orkla og OIf,æ bærre lure ?Og no skal faktisk orkla eie 40% av den nye,synes d e en dårlig avtale for OIF !
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse