Besøkstall

10 418 denne måneden

6 057 033 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Atle 2008-10-25 22:30
Ny hall skal til Orklahallen

"Orkdal Arbeiderparti vil at ny bane 3 skal bygges i tilknytting til Orklahallen" sitat fra programmet til Orkdal Arbeiderparti.

I den siste tiden har det igjen vært en debatt om hvor en ny hall skal ligge hen i Orkdal kommune. Dette er en debatt som vi er ferdig med. Kommunestyre har vedtatt at en ny hall skal ligge i forbindelse med Orklahallen. Også Visjonsutvalget der Odbjørn Bang(Sp) er leder har kommet fram til at ny hall skal være i forbindelse med Orklahallen. Det som heller bør diskuteres er framdriften til den nye hallen ved Orklahallen. Når skal hallen stå ferdig? Hvordan skal en finansiere nyhallen ? En slik debatt har vi enda ikke hatt i Orkdal kommune, men det er en slik debatt vi trenger å ta. Vi trenger også en debatt på hvordan rammebetingelsene er for idretten i Orklahallen. Skal vi innføre gratis bane og hall-leie slik det er gjort i rød-grønne Trondheim? Eller skal vi bare redusere hall-leien?
Jeg mener at disse spørsmålene er mer viktig for idretten å få svar på, siden det er alt bestemt i kommunestyre og i visjonsutvalget hvor den nye hallen skal ligge.
Jeg vil derfor oppfordre at vi som er politikere skal ha en debatt der vi ser framover og ikke bakover i spørsmålet om Orklahallen. Det fortjener idretten og de fantastiske menneskene som ofrer fritiden sin for barn og unge i hallen.

Atle Olav Sognli
Kommunestyrerepresentant, Orkdal Ap
Rudolf 2008-10-20 14:17
Enorm nættsie!!!!!!!Ska sørg for at telegrafen går!!!!
Stå på Hans,du gjør en bra jobb for ORKANGER.

Tips:Gå om kortbølgen næste tur!!!!
Petter Akervoll 2008-09-11 13:46
Flomålsbasseng og vannsklier i Gammelosen.
En liten feil i mitt innlegg til vannsklier, jeg mener sørenden ikke nordenden. I sørenden er det god plass til slik aktivitet. Det er vel og bra med langsiktige planer, det har Orkdal kommune sikkert mange av som det ikke har blitt noe av. Ideen om vannsklier med vann fra Thamshavn ble foreslått overfor Orkdal kommune allerede tidlig på 90-tallet, altså før kunstgressbanen ble realisert. 1-2 vannsklier og flomålsbaseng i sørenden er en billig løsning, som kan realiseres til sommeren 2009 hvis viljen er tilstede, for da brukes vel ikke vannet fra Thamshavn på kunstgressbanen Da får også utvalget vist at de gjør noe konkret, ikke bare planlegging. Det er flere firma som kunne prosjektere dette "gratis" hvis de får solgt vannskliene. Det må selvfølgelig undersøkes om vannet kan slippes direkte ut i gammelosen eller om man må pumpe det ut av flomålsbassenget og ut i åpen sjø.
Nikki 2008-09-02 23:16
Må bare gratulere Hans Kringstad og Orkanger Vel med en kjæmpebra
hjemmeside. Vil med dette oppfordre alle til å informere slekt og venner
om å besøke hjemmesiden. Det vil føre til at enda flere blir engasjert og opptatt av det som foregår her på Orkanger.

Hilsen Nikki
Hans 2008-08-29 10:24
Det kommer snart nyheter om visjonen for Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen på hjemmesida vår. Det hadde vært fint om lesere kom med innspill og reaksjoner på de idéene som legges fram. Dette handler både om hva slags aktiviteter som skal inn i området, hvor de skal ligge og hvordan vi skal skaffe penger. Det siste forutsetter et nærmere samarbeid med næringslivet, og trolig salg av arealer til næring. Deyt har vært kontroversielt tidligere, men kanskje står Orkanger ved et positivt veiskille nå. Diskuter her i gjesteboka! Du kan godt være anonym, men si hva du mener.
mina 2008-08-16 21:04
hei jeg kosremeg med orkanger vel elsker detder e jør bade palsen er helt enårm.!""""OOOOOje"!
Kommentar fra redaksjonen
Flott. Håper det blir mye bading neste år.
Atle Olav Sognli 2008-08-06 19:02
Hvem bestemmer sentrumsutviklingen i Orkdal kommune?
I den senere tid har det igjen vært en sentrumsdiskusjon om butikketablering stikk i strid med kommunens regelverk. Tidligere omdiskuterte saker har vært etablering av Europris, nå er det Comfort som har etablert seg på Grønøra i strid med den røde "sentrunstreken" og intensjonene i det nye bygge- og deleforbudet. Disse etableringene bryter med den røde "sentrumstreken", som sier hvor butikker har lov til å etablere seg. De siste årene har det borgerlige flertallet flere ganger brutt den røde "sentrunstreken" og tillatt etableringer utenfor lovlig område. Etablering av Comforts butikk på industriområde, gjør at det nok en gang er det naturlig å stille følgende spørsmål:

Hvem bestemmer sentrumsutviklingen i Orkdal kommune?
Er det kommuen eller de private næringsdrivende?

Det borgelige flertallet har gang på gang dispensert fra kommunestyrets vedtak om sentrumsutvikling. Dette viser etter min menig at det borgerlige flertallet ikke tar sentrumsutvikling på alvor. De lar de private næringsdrivende bestemme i stedet for å tenke langsiktig og fornuftig sentrumsutvikling til hele kommunens beste. Private næringsdrivende bryr seg mindre om sentrumsutvikling enn kortsiktig profitt og dokumenterer deres primære ønske om å tjene penger. Kommunen har en annen agenda og kan styre sentrumsutviklingen gjennom kommuneplan, den røde sentrumsstreken, reguleringsplaner og nå det vedtatte bygge- og deleforbudet. Når det borgerlige flertallet ikke følger kommunestyrets tidligere planvedtak, men lar seg instruere av det private næringsdrivende, er det en utvikling jeg ikke liker.

På et folkemøte i vinter sa varaordfører Oddbjørn Bang at 2008 var ”mulighetens år for Orkanger”. Dispensasjonsvedtaket som lar Comfort etablere butikk på industriområdet viser at varaordføren ikke lenger handler i tråd med egen visjon for sentrumsutvikling. Det er med andre ord langt fra ide til handling. De siste 5 årene har de borgerlige styrt Orkdal. Etter minmening er dette 5 tapte år for sentrumsutvikling i Orkdal - og de har 3 år igjen. Skal de borgerlige snart styre sentrumsutviklingen etter vedtak i kommunestyre, eller får vi 3 nye tapte år der private næringsdrivende kan gjøre som de vil? Det som skjer nå er med avgjørende for å skape det sentrum som kommunestyret har skissert gjennom flere vedtak og planverk. Sentrumsutvikling er en viktig politisk sak, og jeg ber det borgerlige flertallet våkne og ser hva de er i ferd med i ødelegge med sine stadige dispensasjoner.

Atle Olav Sognli
Kommentar fra redaksjonen
Arbeiderpartiet har også et ansvar. Saken er så viktig at Ap bør gjøre sitt ytterste for å bygge allianser med borgerlige partier. Både Venstre og KrF opptrer nå med ryggrad. Ap bør jobbe opp mot folk blant annet på Orkdalslista for å unngå rasering av sentrum. Lite skal til for å sikre flertall for fornuften.
Anita Hammervik Ofstad 2008-07-27 22:37
Dette er bare en vam takk til dere som har stått på og gjort Gammelosen til en perle! Vi bruker turstien titt og ofte, herlig rekreasjon å gå en tur rundt Gammelosen! Men nå som sommerværet virkelig er kommet til Orkanger, kan jeg ikke få fullrost alle de som har stått på for at vi har fått fantastiske strender! Vi trenger ikke reise til syden vi som har skjellsand på strendene, god badetempratur og en herlig atmosfære! Men jeg skjønner også at dette ikke blir av seg selv. Da tenker jeg ikke bare på at det haes på sand og at toalett og brygger vedlikeholdes. Jeg observerer også at noen står på mer enn andre, rydder bort stein og passer på at det alltid er ryddig og pent! En stor, varmt takk til ildsjelene!
Naturist 2008-07-27 19:40
Vi naturister har mista stranda vår i Trondheim. En av medlemmene våre var på Orkanger på besøk fredag, og hun ble helt begeistret for Gammelosen. Jeg lurer på om det kan være interesse for å tillate naturisme på en av de mange strendene dere har. Vi er ikke blottere, vi synes bare det er godt å føle vind og bølger på hele kroppen.
Kommentar fra redaksjonen
Styret i Orkanger Vel har diskutert henvendelsen. Vi tror kanskje Grønlandsskjæret eller en kulp på 7320 Fannrem egner seg bedre:)
Thomas 2008-07-09 21:46
Takk for ei kjempefin side. Artig at dere ofte er først ute med nyheter om Orkanger! Når det gjelder bru til "Måsøya", så håper jeg det kommer. Tror det kan bli en flott plass. En del tynning av trær må selvsagt til. Sett i gang i høst. Da er hekketida over.
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse