Besøkstall

277 denne måneden

81 175 107 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
ErikP 2009-02-21 16:17
Følger debatten rundt OIL-OIF og Orkla med en viss distanse.

Det er sørgelig at de som er interessert i sporten er så nærsynte at de ikke ser sitt eget beste.

Som ungdom i 1960-tallets Orkanger var jeg knappast opptatt av bygdastriden, DET var noe gamlingene var opptatt av. Samt de som drakk seg fulle og møtte opp til hver knokkelkamp mellom Orkanger og Fannrem.

Ut over 70-tallet opplevde lagene både nedpå Øra og oppi dalen suksess hver sin gang og rykket opp. Og HVER gang tiltok bygdastriden.....

Og hver gang ett av lagene rykket opp var det umulig å snakke om samarbeid til de ledere som hver i sær opplevde en kortvarig men ganske sparsom suksess, målt i forhold til landet ellers.

Ut over 90-tallet er det min påstand at begge lag (og da snakker jeg ikke bare om fotball!!) har blitt rammet av samme krise som foreninger for øvrig i vårt land: det er blitt får få ildsjeler til å drive skikkelig og med langt perspektiv.

Men hver gang noen har hatt en liten fremgang, er dette glemt, ser det ut til.

Som situasjonen er i dag må idrettslederne i BEGGE lag ta inn over seg ansvaret for at bygdastriden fortsetter og fortsetter.

Det er i idretsslaget og kanskje spesifikt på knøttelaget i fotball at man lærer at "fienden" kommer fra den andre enden av bygda. Dette kommer til å fortsette og fortsette i det uendelige, dersom ingen nå tar grep og bringer dalføret inn i det 21-århundret.

Som det er befinner vi oss i det 19-århundret en stor del av oss, og da spesielt de fleste idrettsledere, sammen med en alt for stor del av våre politikere.

Det er bare trist.

ErikP
wenche 2009-02-19 22:52
Hei!
Jeg lurer på om dere kan hjelpe meg å finne ut mer om Carl Utrimark som var stasjonsmester på thamshavn stasjon, alt jeg har klart å finne er et fotografi....Jeg lurer på om dere hvet når han var stasj.mester, og eventuelt hvor han kom fra, det er jo ikke et typisk trøndersk navn han har...

vennlig hilsen
Kommentar fra redaksjonen
Lesere som har info kan legge inn stoff her, eller svare Wenche direkte på mail ved å klikke på navnet hennes. Det beste tipset til Wenche er gruppa Orkanger historie. De sitter med mye kunnskap og holder til på Thamshavn stasjn (!). Lenke til sida deres ligger i venstre marg. Orkla industrimuseum på Løkken kan også ha mye informasjon.
Orkdaling 2009-01-17 18:23
Kjære alle sammen:
Følger debatten fra det glade østland.Hva er feil med at et 5 div lag får spille der de ønsker å spille...? Det er da voksne mennesker det er snakk om her..Nei, hvis orkla ikke tåler å miste en gjeng 5 divisjonspillere uten at det er kroken på døra for klubben, hva er vitsen med klubben da?? Orkla må se på seg selv, før de angriper andre og gir de skylda for at denne klubben er patriotløs og mer eller mindre en fiasko. Nikki: Hvor mange Orkla -kamper var du på i fjor? Og året før der? Minner også om at Roger Ophaug STAKK det raskeste han kunne til LØKKEN da Ofk ble et faktum, så han føler jeg sitter litt i glasshus pr dags dato!

Utflytta ørabygg
Kommentar fra redaksjonen
Ingen kan heretter regne med å få innlegg på trykk i gjesteboka uten å bruke navnet sitt. Vi slipper dette gjennom, men vil fra nå av følge en streng linje for å unngå anonyme personangrep.
John Nik Konstad 2009-01-15 23:26
Hei.
Etter de siste dagers hendelser med sms og oppklarering med Jorodd Asphjell, er det viktig at det nå fokuseres på det alt egentlig handler om.

ORKLA FOTBALL SENIOR.
Som tidligere fotballspiller, lagleder, sportslig leder i OIF, og som en av initiativtakerne til Orkla, og som ex medlem av valgkomiteen i Orkla, så er jeg MEGET BEKYMRET for Orklas fremtid.
Som mange vet så fikk Orkla en trang fødsel med trener, leder og spillerflukt, og har slitt veldig siden.
Når styret i Orkla nå har foreslått at OIL kan ta over Orkla 3, altså starte eget seniorlag, tror jeg det er kroken på døra for klubben.
I tillegg foreslår Orkla at OIL skal få enerett på barn i Evjensområdet. OIL vil heller ikke flytte sitt guttelag opp i Orkla, mens det er greit at Orkanger gjør det. Skal det ikke samarbeides på lik linje ?

IDRETTSPARKEN/ORKLAHALLEN.
Situasjonen for Idrettsparken og Orklahallen er rett og slett ALVORLIG. Alle vet at parken presses på flere fronter.
Nedre Rømmesaken skulle vørt ferdig i 2006. Hall 3 blir trenert fra flere kanter, tribune og garderobeanlegg skal komme. Men ingenting har skjedd på flere år.
Alt dette sett i sammenheng, så er det jaggu ikke rart at Orkangerfolk spekulerer på hva som egentlig foregår. Når politikere i tillegg de siste årene har vedtatt forslag på forslag, uten at noe har blitt forsøkt gjennomført, da blir foreldre og ildsjeler frustrert og oppgitt.
Åpenhet og ærlighet er det viktigste i samarbeidsprosjekter og i konfliktløsninger. Det samme sier Magne Fossbakk i dagens ST.
For at Idrettsparken og Orklahallen kan beholdes og utvikles, og for at Idretten i hele Orkdal skal samarbeide bedre sammen trengs noen enkle svar.
IPV spurte i ST 14-1-9 Jorodd Asphjell og Magne Fossbakk om de på vegne av OIL hadde planer om bygging av ny hall på Follo? Svaret var fint å få. OIL HAR HVERKEN PLANER ELLER VEDTAK OM BYGGING AV HALL PÅ FOLLO.
I tillegg var det greit å høre at ny bane 3 kommer på neste møteplan i Idrettsrådet. Dette ser bra ut med tanke på snarlig start av hall 3 i Idrettsparken. Positivt er det at Jorodd Asphjell som leder i Sør-trøndelag Idrettskrets er forpliktet til å hjelpe til med gjennomføring av kommunens utbyggingsvedtak gjort i forbindelse med Idrett.

Avslutningsvis håper jeg virkelig at OIF og OIL lytter til en av Orklas viktigste personer pr. dato, hovedtrener Roger Ophaug som i dagens ST
sier følgende : IKKE LA NOEN AV MODERKLUBBENE STARTE EGET SENIORLAG. DA VIL GRENDASTRIDEN BLUSSE OPP IGJEN OG ORKLA VIL FÅ EN USIKKER FREMTID.

Magne Fossbakk og Jorodd Asphjell ønsker jeg lykke til med viktige valg og gjøremål, til det beste for Idretten i Orkdal i årene som kommer.

Mvh
Nikki
Åse-Liljan Berg 2009-01-13 13:16
Jeg registrerer den siste tids hendelser i arbeidet med planleggingen av våre fellesområder innen idrett og friluftsliv i kommunen. Det begynner å ligne ureint trav dette. Hva er hensikten?
All honnør til de krefter som står på for sin sak. Men å vise respekt for hverandre i prosessen framover må være av særdeles interesse. Jeg tenker nå på de, meg fortalt, grendastridene langt tilbake i tid, som ikke bare var av godmodig karakter. Kjemp for at gammelt grums ikke skal være drivkraften arbeidet framover. Jeg er glad for ar O.V. tar avstand fra S.M.S.-aksjonen som har pågått i de siste dagene. Det viser at dere i styret tar ansvar for O.V. s formålsparagraf og gode rykte. Lykke til videre.
Jorodd Asphjell 2009-01-12 18:45
Hei og Godt Nytt År.

Som mangeårig idrettsleder i Orkdal og nå som fungerende leder av Orkla FK vil jeg kommentere noen av avsnittene i innlegget "Idrettsparken truet på flere fronter"

Jeg ser at Orkanger Vel har inngående kjennskap til detaljer i forslag til ny samarbeidsavtale som er til behandling hos Orkanger IF og Orkdal IL.

Frivillighet baseres på ekte engasjement og deltakelse og er en forutsetning for lag- og foreninger. Uten funksjonærer, tillitsvalgte og ledere vil organisasjonslivet død ut og lokalsamfunnet bli mye fattigere på opplevelse og aktivitet.

Skal en klare å rekruttere nye til frivillig arbeid så må det oppleves som positivt og hvor det er rom for ulike meninger og synspunkter.

I alle deler av Orkdal er det mange ildsjeler som daglig legger ned mye arbeid for at de som bor på Svorkmo, Hoston, Vormstad, Fannrem, Orkanger, Gjølme og Geitastrand skal ha et godt nærmiljø.

Den innsatsen som gjøres gjennom Orkanger Vel for å videreutvikle Orkanger som sentrum er meget prisverdig og skal applauderes, men samtidig må en passe seg for at alt annet som skjer i bygda blir oppfattet som trussel eller boikott av det arbeides som her legges ned.

1. ”Det pågår en diskusjon mellom OIF og OIL om barn i Evjen skolekrets med m.m……”

Dette er en sak som går helt tilbake til 1990 hvor ledelsen ved Evjen skole tok initiativ til et møte mellom OIF og OIL for å se på hvordan en kunne samarbeide bedre om fotballtilbudet spesielt. Skolen slet med uro i friminuttene og i klassene i forbindelse med at det var ”rivalisering” mellom elevene og klubbtilhørighet.

OIF og OIL ble da enige om at Orkdal IL skulle ta ansvaret for å organisere fotballtilbudet for elevene i skolekretsen og da helst som egne klasselag. Orkdal IL bygde opp egen treningsbane, satte ned gjerde mot Orkdalsveien og kjøpte inn mål og annet utstyr. I tillegg ble det inngått avtale mellom Orkdal IL og Orkdal v.g. skole for drift og vedlikehold av baneanlegget på Follo for bl.a å gi elevene ved Evjen skolekrets et best mulig tilbud.

Ettersom dette er et tilbakevendende tema, så ønsket vi å få lagt dette inn i en felles samarbeidsavtale slik at en slapp denne diskusjonen på nytt og på nytt.

2.”Orkla FK er en samarbeidsklubb mellom OIF og OIL og nå er det kommet innspill om å flytte aktivitet fra Idrettsparken til Orkdalsbanken stadion…….”

Orkla FK rundet 10 år i 2008 og det har vært ønsker både fra OIF og OIL å se på om en skulle fornye dagens samarbeidsavtale. Jeg var leder i OIL Fotball den gangen samarbeidsavtalen ble laget og har siden da deltatt i begge klubber på ulike nivå. Dagens samarbeidsavtale forutsetter at Idrettsparken skal være hovedarena for førstelaget herrer og Fannremsmoen skal være hovedarena for førstelaget for damer. I tillegg skal lagene fordeles mellom arenaene for å stimulere til lokalt engasjement fra begge moderklubbene innen herre- og damefotballen.

Orkanger kunstgress vil både for OIF, OIL og OFK være en viktig trenings- og kamparena i alle år framover og er Orkla FK sin arena, men banen ble bygd flere år etter at samarbeidsavtalen ble inngått mellom klubbene.

Når Orkla FK foreslår å sette inn hvilke lag som skal spille på de ulike arenaer, så er også dette for å unngå unødvendige konflikter mellom klubbene om hvor de enkelte lag skal spille. Dette handler ikke om å endre avtalen, men snarere tvert om å følge opp eksisterende avtale og samtidig gi ro og forutsigbarhet.

3.”Orklas tredjelag ber om å få kalle seg Orkdal IL……”

Orkla FK sitt tredjelag har søkt Orkdal IL og Orkla FK om å få representere Orkdal IL kommende sesong. Dette har en begrunnelse i at de aller fleste har sin bakgrunn i Orkdal IL og at de tidligere spilte i egen klubb som hete Fannrem FK og er et miljølag i 5. Divisjon. Spillerne har fulgt alle regler og spurt begge klubbene om dette var mulig fra og med sesongen 2009.

I likhet ønsket vi å prøve ut OIFs ønske om å stille eget guttelag i Orkla FK. Dette er heller ikke nedfelt i noen samarbeidsavtale og må behandles deretter.

På siste styremøte i Orkla FK hadde vi en drøfting om dette og styret kom fram til at en ville prøve dette som et forsøk for et år og at en da skulle ta en felles evaluering.

Jeg trur og håper alle ønsker det beste for fotballen og at de ikke har noen skjult agenda. Orkla FK var skeptiske til begge løsningene, men valgte å prøve ut dette for et år. Vi mente det var bedre for klubben at vi hadde fornøyde moderklubber, spillere og støtteapparat enn at vi skulle avslå begge initiativene.

Jeg vil forsikre Orkanger Vel om at dette ikke er noe trugsmål fra Orkla FK sin side, men at vi i forslag til ny samarbeidsavtale foreslår å utvide samarbeidet betydelig mellom klubbene.

Ut fra mitt ståsted, håper jeg alle har en åpen agenda for sitt engasjement og jeg stiller mer enn gjerne i hvilket som helst fora for å svare på spørsmål knyttet til disse temaene.

Med hilsen
Orkla FK
Jorodd AsphjellJohn Nikolai Konstad 2008-12-23 16:53
Er på juleferie på vestlandet, med mye pinnakjøtt og smalahove.
Det er virkelig koselig å kunne bruke Orkanger Vels flotte hjemmeside
uansett om en er et stykke hjemmefra.
Vil herved benytte anledningen til å ønske alle Orkangerfans en riktig god jul og ett godt nytt år.

Vennlig hilsen Nikki
Kai Hugo 2008-12-21 21:46
Hei. Når æ surfe innom sidan dokkers så vli æ heim. Vil no bare ønsk alle der nede en riktig god jul og godt nyttår. Kommer heim en tur på nyåret. Hilsen fra Tromsø
Kommentar fra redaksjonen
Så trivelig. Det e bestendig best heim på Orkanger, vet du. God jul og godt nyttår t dæ også. Hilsen Laila og Orkanger Vel.
Per Kirkaune 2008-12-18 20:45
Vene Ørabøgg,..ser på deres hjemmeside at dere frykter Orkdalslista (OL) i hallsaken. Kan ikke skjønne det!. Jeg er enig med Lavrans i Venstre om at alle partier bør revurdere standpunkt i valgkampen dersom nye momenter fremlegges. OL har vurdert skolebruksplan 3 og landet på at det ikke er noen grunner for oss å endre standpunkt.
Det finnes helt klart argumenter både for og imot at Hall 3 fortsatt skal ligge i Idrettsparken, bl.a. tror ikke jeg i motsetning til Knut Even m.fl. at dette vil føre til vesentlige økte leieinntekter for Orklahallen. Her må vi huske på at vi har 3 baner i dag også, og utleiegraden på alle 3 er høy på kveld og helg. Det som er viktig er å øke aktiviteten på dagtid. Når det nå kommer ny hall i Lensvika blir det en stor utfordring for Orklahallen å skaffe nødvendige inntekter. Her må vi ha drahjelp, og Orkanger B- og U-skole bør kunne bli en viktig leietaker, i tillegg til Orkdal vgs.
Når det gjelder Orkdal vgs har fylket nå vedtatt å gå i dialog med Orkdal kommune for å avdekke hva kommunen kan bidra med, med frist til den 15. Januar. Fylket har allerede sagt at flytting av skolen fra Follo er en ikke-sak. Orkanger Vel bør derfor nå bruke sin kreativitet og komme med innspill til Ordføreren om hva kommunen kan bidra med. Skulle nå fylket ombestemme seg og komme og be om en tomt for ny skole et annet sted enn Follo, tviler jeg på at OL vil gå imot dette.
Har lagt merke til at Fylket kun har fremlagt 2 alternative forslag vedr. Orkdal vgs:
1. En mini-skole med gymsal til 94 mill (minus salg av tomt til 11 mill)
2. En max-skole med idrettshall til 120 mill (uten salg av tomt)

Så kan vi spørre hvorfor en ønsket max-skole med kun gymsal ikke er utredet. Et slikt alternativ bør kunne havne på ca. 105 mill minus ev. tomtesalg, og da er ikke avstanden til alt. 1 stor. Jeg mener fylket spiller høyt på å presse Orkdal kommune opp i et hjørne. Ut i fra tidligere saker er jo fylkesordfører Sandvik ekspert på dette, og har utrykt i media at han benytter prinsippet ”take it or leave us”. Se bare på sakene om Team Trafikk, Fellesvaskeriet og konsolideringen av museene.

Avslutningsvis et vennlig råd til Knut Even, Atle Ivar, Hans og IPV: legg bort selvskuddet om grendastrid. At kommunestyret har representanter fra hele kommunen er et sunnhetstegn for lokaldemokratiet, og i min tid i K-styret har jeg ikke opplevd grendastrid. At hver enkelt representant bringer med seg kunnskap om sitt lokalområde er også et sunnhetstegn. Selv har jeg bodd flere år på Vormstad og har vært en talsmann for å bedre trafikksikkerheten i dette område. Ypper jeg derved til grendastrid? Er jeg derved Orkanger-fiendtlig? Langt i fra. Som alle representanter mener jeg at for at Orkdal skal være en sterk kommune må vi ha et sterkt sentrum, og det er Orkanger, BASTA!. Vi må heller ikke glemme at Orkanger i tillegg skal være et regionsenter for vest-fylket.
At det finnes litt kniving, mest skjemt og litt alvor, er vel bare sunt. For min del lo jeg godt av redaktørens hint til nudistene om at de kunne finne en kulp i 7320 Fannrem.
Ha en riktig God Jul
Per Kirkaune
Kommentar fra redaksjonen
Takk for hyggelig og konstruktivt innlegg. Flytting av Follo er en ikke-sak fordi OL stemte imot å sette av tomt på Orkanger. Dette til tross for at ordføreren to måneder tidligere skriftlig sa han ville gå inn for å sette av areal både på Follo og Orkanger (svar på interpellasjon fra Torstein Larsen). Har aldri fått noen forklaring på snuoperasjonen. Dette er en av de største forsømmelsene som har skjedd politisk i kommunen, og en gavepakke til Olav Huseby og andre som har vikarierende motiver for å begrense utbyggingen i Orkdal. Nå bruker fylket dette mot kommunen i høringsnotatet. Orkdal blir gissel; pøs inn penger, eller mist elevplassene til Meldal (og bli framstilt som svikere mot skolen). Orkanger Vel har allerede foreslått, riktignok uformelt, at Orklahallen snarest mulig må tilby fylket en knallgod leieavtale. Da kan fylket bruke penger på å legge til rette for de truede linjene, og skolen kan bruke hallen til idrettsfag og kroppsøving. I det minste må dette prøves ut i en periode før man evt bygger gymbygg. Selvsagt bør i hvert fall Orkanger u-skole bruke hallen. Dette tvinger seg kanskje fram fordi skolene snart er sprengt og vil trenge gym-areal til andre formål. Den åpenbar beste løsningen er jo å bygge ny skole i tilknytnig til Okrlahallen og Idrettsparken. Skal ikke gjenta alle argumentene. Dette skulle ordføreren ha sørget for; skisser, kostnadsberegning og analyse av besparelser ved sambruk/samarbeid næringsliv mv. Den politiske ledelsen ville ikke, og ender i stedet som gissel for Sandvik & co. Av hensyn til de som kommer etter oss, næringslivet og resten av lokalsamfunnet håper jeg det fortsatt er en mulighet. Om grendastrid: Selvsagt skal alle grender være representert. Grendastrid er det ikke når folk arbeider for saker i eget nærmiljø, men når de motarbeider saker i andres på mer eller mindre irrasjonelt grunnlag. Mads Løkeland mener åpenbart det er et uttrykk for grendastrid når folk på Orkanger slåss for å berge hallen fra nedbygging, og slåss for at politkerne skal følge opp vedtak om sentrumsutvikling. Til slutt: Enn om Orkdalslista nå samler gode krefter for å utrede ny, moderne skole på Orkanger? Det blir trolig billigere for fylket - og da kan de ikke si nei. Men det haster. Uansett; God jul!
heidi øberg 2008-11-09 16:23
Hei t dokk i Orkanger Vel.
Var i dag igjen og overvar nok et flott prosjekt. Kortbølgen ble reåpnet.
Berre en ting å si, et meget flott arrangement for oss alle på Orkanger. Dokk e god, og har mange flinke folk med dokk.
Tusen takk for en trivelig stund ved Kortbølgen.
Mvh Heidi.
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse