Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Jan 2012-11-29 15:56
Orkdal kommune har skjønt fotballproblematikken rundt kunstgressbanen i idrettsparken. Henger ikke på greip at den lokale idrettsforeningen som planla, gjorde forarbeidet og nedbetalte sin del av gjelden i mange år ikke lenger er eier. At Oifs fotballbarn og ungdom i antall nærmere 500 må betale i dyredommer for å bruke banen er begredelig. Ved at Orkdal kommune nå har forlangt en avtale mellom partene hvis de skal gi støtte tyder på klokskap som viser at man ikke kan ture frem som man selv ønsker i et lite lokalsamfunn.
Crawl 2012-11-23 22:13
Ja no må heile kommunen gå for et gedigent svømmeanlegg. Ingen andre kommuner har bedre forutsetninger.
Medlemmer OIF 2012-11-19 17:29
All ære til oif og fotbalavdelingen. Utmeldelsen fra Orkla og Oil var en rett avgjørelse. Fotballaktiviteten og fotballinteressen er mangedoblet. Trenere og dommere utdannes i stor monn. Viktig integreringsavdeling med kommunens første ppu lag. Anleggsutviklingen har skutt fart. Snart er eget kunstgress og nye garderober på plass. Orklahallen får sin endelige utvidelse med klatrehall på kjøpet. Alt dette er kjempefint men nå må alle kluter settes inn mot nytt svømmeanlegg/folkebad i, rundt gammelosen, basta.
Janne 2012-11-12 22:27
Si sæ sjøl de hærre. No når parken bli ferdigopprusta må svømmehall bli hovedmålet. De tru æ aill avdelingane i Oif e enig om. Kunstgras på slætta, garderoban fra 1950 må skiftes og dærætte svøm svøm svøm.
tonje 2012-11-09 21:21
Æ e helt enig med dæ Nina.Vi skolla ha fått et nytt svømmebasseng det e alt for dårlig med 12,5 m.!Å det e sekkert derfor det ikke e med så mang på svømming fordi det e alt for dårlig med bassenget å pallan.Å svømming e for all uansett kolles du skjer ut.Å det e lurar å bruk pæng på et nytt basseng enn å bruk pæng på et slitti basseng!!!!!
Jan 2012-11-08 21:33
Folkeantall, tettstedsutvikling og infrastrukturen på Orkanger må være bestemmende for den videre idrettsutviklingen. Knyken og Oil har fått så det holder de siste årene. Oif og idrettsparken står for tur. Svømmerne og folkehelsen må bli hovedpri de neste årene.
Kåre Prestmo 2012-11-07 13:30
Det er stort engasjement for svømmehall for tiden, og det er bra.Jeg vet at behovet for svømmehall er stort. Det er idag dårlige treningsforhold for de aktive, og det står unger i kø for å komme inn på svømmekurs og trening, men svømmeavd.OIF, ser seg ikke i stand til å ta imot alle, grunnet plassmangel. Dette er for galt i en så stor kommune som Orkdal.Behovet er en hall på 25m med plass til publikum, ikke badeland! Prislappen kommer ikke i nærheten av 100 mill. En slik hall gagner hele folket, ikke bare de få. Slik det ser ut i dag,har alle de andre idretter i OIF og OIL dekket sine behov med egne arenaer, det har ikke svømmessporten.Politikerne har et ansvar her, og bør få svømmehall høyere opp på prioriteringslista si.Håper ordføreren tar tak i prosjekt svømmehall, og får på plass en ny kostnadskalkyle.
Svømmer 2012-11-06 18:31
Nå har både fotball håndball og ski fått sitt i nedre del av kommunen. Etter at Oif har fått ferdig sin nye kunstgressbane for barn og unge neste år MÅ nytt svømmeanlegg i gammelosen prioriteres fremfor noe annet.
Svømmer 2012-11-03 18:36
Jeg mente selvsagt OrkangerVel og Elkems startforslag om å starte i det små
Svømmer 2012-11-03 12:00
Sier seg selv hva kommunen må prioritere på idrettsfronten fremover. Et svømmeanlegg ved vannspeilet som kombinerer svømmeidrett og folkehelse. Også en selvfølge at Orkdal idrettsråd setter dette først på sin agenda. Knyken og Follohall hadde kostnader på nærmere 100 millioner. Svømmeanlegget som foreslått blir kostnadsmessig ikke i nærheten. Svømmetilbudet gir et tilbud både til aktive svømmere og i tillegg til samtlige mennesker i hele kommunen. Knyken og andre lokale idrettstilbud blir bare en dråpe i havet til sammenligning.
Kommentar fra redaksjonen
Svømmehall med fasiliteter er kostnadsberegnet til ca 100 mill. Viktig at det ikke forveksles med Orkanger Vels/Elkems innspill om å føre fram varmvatn til Gammelosen for å lage et enkelt tilbud utendørs. Det kan danne et første skritt mot svømmehall. Hans K.
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse