Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Geir 2012-12-17 20:45
Nok prat om temaet. Ski og fotball har fått nok no. Ainna idreætta som eks svømming skoilla verre øverst på prilesta.
Effektiv stopper 2012-12-16 19:08
Orkdal hadde hatt en innendørs bane for fotball for lengst hvis Orkdal og Oif hadde samarbeidet om fotball de årene Oif var med i Orkla. Orkdalsbanken stadion og den voldsomme oppgraderinga i Knyken har effektivt stoppet muligheten for en innendørs fotballbane, og det for mange mange år fremover.
Svømmera 2012-12-15 16:00
Orkanger IF tok riktig beslutning da de meldte seg ut av Orkla og ekteskapet med Orkdal IL. Alt som er planlagt og gjennomført i ettertid har vært til det gode for hele Orkdal. Når finishen av idrettsparken er i boks flytt hovedfokuset over til svømmeavdelinga og nytt svømmebasseng. Stå på videre, ikke la dere affisere av negative utspill fra miljøer som ikke aksepterer alt det gode dere gjør for nærmiljøet.
Egosentral = destruktiv 2012-12-14 20:53
Dæm bøgge innendørs fotballhalla i Melhus, Rindal og Meldal, men ikke Orkdal. Ænkelt svar kåffår. Knyken prosjektet og krangelen mellom Orkdal, Orkla og Oif. Sånn går det når ett idrettslag prøve å få hand om ailt sjøl.
Gløm de 2012-12-09 12:20
Gløm fotbaillhall. Spillemidlan e oppbrukt for mang år framover. Aill veit kår hæn. Ja nætopp Knyken. Dein overdimensjonerte sportssatsinga i Orkdal ødelægge meir ein den gagne. Dein føre te ufre og hæmme ainna utvekling som e myttjy vektiar for samfunne.
Fortjener oppslutning 2012-12-08 11:54
Ser det diskuteres om innendørs fotballbane. Men først må det frivillige arbeidet Oif har startet for barn og unge ferdigstilles. Nå skal Oif omskape et nedslitt jorde til moderne kunstgressbaner for barn og unge. Nye garderober og tribuner er neste fase. Nærmiljøet vil oppnå et bedre tilbud til flere hundre barn i Oif og andre klubber. Bedre oppvekstforhold, bedre folkehelse og mer trivsel. Dette viktige arbeidet fortjener oppslutning fra alle aktører. I alle fall alle de som til daglig bruker parken. Utspillet om innendørs fotballbane kom meget ubeleilig og kan på mange måter forpurre og sinke Oifs konstruktive utviklingsprosess. Det er ikke barna, idrettslagene, lokalmiljøet og fotballklubbene tjent med.
Future 2012-12-06 20:41
Fotballhall er en god tanke men fremgangsmåten er feil. Idrettsparken er synonymt med Orkanger IF og Orkanger. Orkla er synonymt med Orkdal Il. Det må bli Orkdal kommune og Orkanger If som sammen i fremtiden planlegger denne typen hall. Så vil fremtiden vise hvem som blir med som samarbeidspartnere.
Terje 2012-12-05 19:27
Overraskende utspill i dagens ST. Orkla jobber med kunstgresshall i idrettsparken? Oif har avtale med kommunen omdrifting av idrettsparken i 40 år fremover. Oif er midt i en meget konstruktiv utvikling av idrettsparken. Oif er det største idrettslaget i kommunen med flest barn, ungdom og seniorer. Store deler av året er kapasiteten sprengt fordi den såkalte sletta er ubrukelig. Nå jobbes det med kunstgressbane der. Etterpå er det planlagt utskifting av garderober fra 1949 og nye tribuner. Hvis en slik hall skal bli en realitet bør det være en selvfølge at Oif sammen med bl.a Orkla går i bresjen for dette. Alt til sin tid. Tror folk ser at fotball og ikke minst ski har fått nok for en stund. Først må parken ferdigstilles, så kan man etter hvert planlegge denne hallen sammen. Initiativet skulle kommet både fra Orkla, Orkdal og Oif sammen.
Lærer 2012-12-02 20:34
Til Inger. Jeg er helt enig i det du påpeker om splitting av miljøer. Men dette kan ikke idrettsledere og lærere bestemme. Det er foreldrene selv som bestemmer. Kast ikke bort energi på dette da det omfatter kun noen få.
Inger 2012-12-02 16:03
Ser at Oif får skryt av idrettskretsen for jobben de gjør med barne og ungdomsfotballen. Det er godt jobbet. Et område som det nå bør settes mere fokus på er splittingen av vennegjenger og klassekamerater helt ned i barneskolen. I dagens samfunn er det mere mobbing enn noen gang tidligere. Det viktigste for barna er trygghet, tilhørighet og samhørighet med venner og klassekamerater i det lokale oppvekstmiljøet. Når barn helt nede i barneskolen via foreldrene melder overgang til lag og konkurrerende klubber andre steder, blir vennegjenger og kamerater splittet. Her må idretten og idrettsledere på banen. Denne politikken er ikke bra for barna i lokalmiljøet vårt.
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse