Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Ivar Svorkmo 2017-08-21 13:39
Hei Jeg ønsker en befaring av Dere oppi hovsbakkan for å se på alle trean som hindrer havutsikten for meg og flere oppi sagdalen, hilsen Ivar S
Svend Åge Sæther 2016-10-15 10:32
Jeg har i mange år sagt at Hans Kringstad er etterrettelig i de saker han belyser. I tillegg har han gjort, og gjør, en stor jobb for Orkanger og Orkdal gjennom sitt frivillige arbeid i Orkanger Vel. Det er fint å lese dette leserinnlegget av Jørund Leraan i avisa ST lørdag 15/10.

Svend Åge Sæther


«Dere trenger ingen advokat når dere har Kringstad»

I lokalavisa har det den siste tida gått en heftig debatt om «makt og avmakt» i Orkdal. De siste debattantene har vært Hans Kringstad, Folke Forfang og Lavrans Skuterud. Jeg har overhodet ikke tenkt å blande meg inn i denne debatten.

Jeg vil dog nevne at Kringstad og undertegnede har jobbet sammen både i ST og senere i Arbeider-Avisa.

Deretter ble det VG for Kringstad og Adressa for meg.

Lokaldebatten får gå sin gang, jeg har ikke tenkt å blande meg inn på den ene eller andre sida. Men da jeg leste Kringstads (foreløpig) siste innlegg tirsdag kom jeg til å tenke på en samtale jeg hadde med den velrennomerte advokaten Cato Schiøtz under et møte om journalistikk og etikk - der alle vi som da jobbet på desken i Adressa var deltakere. Jeg husker ikke nøyaktig, men det var vel rundt år 2000.

Schiøtz tok for seg utvalgte saker fra forskjellige aviser. En av dem var den såkalte Svendgård-saken på Nerskogen. Predikanten Steinar Remetun hadde kjøpt gården Svendgård, og hadde planer om lage et «bønnefjell» der. Bønnefjellet ble det ikke noe av, men det ble flere somre holdt bønnemøter der kollekten ble tatt inn i plastbøtter. Remetun og hans virksomhet ble ikke vel mottatt, hverken av fastboende eller hyttefolk på Nerskogen. Det ble mange presseoppslag (ST, Arbeider-Avisa, Adresseavisen, VG).

For å gjøre en lang historie kort: Remetun gikk til rettssak mot VG og journalist Hans Kringstad, som fulgte saken på Nerskogen for Oslo-avisa. VG hyret inn kjendisadvokaten Cato Schiøtz for å forsvare seg.

Så tilbake til dette møtet i Adressa, der Cato Schiøtz var hovedinnleder. Rent tilfeldig ble jeg under en kaffepause stående sammen med kjendisadvokaten, og i løpet samtalen fortalte jeg at også jeg hadde skrevet mye om Steinar Remetun og Svendgård, og at jeg kjente Hans Kringstad.

Da sa Cato Schiøtz med et bredt smil: Kringstad må være en av landets beste journalister. Remetuns advokater fikk ingen ting på VG og Kringstad, og tapte saken med glans. Og jeg sa da til en av redaktørene i VG at dere trenger egentlig ingen advokat når dere har Kringstad.

Jørund Leraan
pensjonist, Buvika
Nikki 2016-09-03 07:56
September 2016. Hvor lenge skal lokalfotballen preges destruktivt av at selverklærte samarbeidslag ulovlig kontakter spillere helt ned i barnefotballalder ulovlig. Resultatet blir nå som tidligere splitting av vennegjenger og klassekamerater med mobbesituasjoner som indirekte resultat. Videre følger er at frivillig egeninnsats inn mot barn og unge blir kraftig redusert. Dette er realiteten i dagens lokalfotball. Er det ok ?
Nikki 2016-07-11 08:57
Viser til Hans Kringstads fine beskrivelse av dagens idrettspark. På tide å se seg litt tilbake og reflektere over hva som egentlig skjedde. De siste åra Oif var med i Orkla var frustrerende år. Fotballengasjementet i Oif hadde vært elendig i mange år, ingen jente/damespillere, lav aktivitet innenfor barne og ungdfotballen, dvs liten eller ingen satsing på å utdanne trenere, ledere, ingen dommeravdeling, ingen integreringsavdeling, ingen Diamonds, idrettsparken som var ment å være Orklas staselige hjemmebane lå brakk og i dårlig forfatning uten videre planer. Fotballavdelingen var i ferd med å bli satt under administrasjon av hovedstyret. Heldigvis kom det et nytt fotballstyre på banen med bein i nesen og som turde å ta vanskelig avgjørelser. I 2010 valgte Oif en vei videre uten Orkla. Årsaken var klar, skulle parken utvikles videre måtte Oif gjøre det alene ved å skape tilhørighet og engasjement rundt fotball igjen. Sammen med et nytt Oif anlegg med primus motor Øyvind Togstad i spissen kan Oif fotball i dag være stolte over resultatet, og parken er enda ikke ferdigutviklet, nytt garderobebygg skal settes opp i nær fremtid. Nå i motsetning til tidligere ligger det konstruktive planer for fortsettelsen. Det viste seg å være helt riktig å melde seg ut av Orkla. All ære til det nye fotballstyret og Oif anlegg v Øyvind Togstad. Uten de hadde ikke dette vært mulig.
Nikki 2016-04-18 14:35
Ser at det legges opp til diskusjon vedr eventuell fotballhall i parken. Tror både politikere og idrettsledere i Orkdal bør stille seg selv følgende spørsmål. Orkdal IL har bygd opp og drifter skianlegget knyken til glede for alle i kommunen. Hvorfor kan ikke OIF få gjøre det samme med fotballutviklingen i idrettsparken??? Blir totalt feil at Orkla FK og Orkdal IL som er hovedkonkurrentene til OIF på fotballfronten skal ha medbestemmelsesrett over det som skal utvikles i parken på Orkanger. Det gir jo næring til grendestriden og er jo dømt til å mislykkes. Enn om OIF hadde forlangt medbestemmelsesrett i knyken og på Fannremsbanken. Det hadde tatt seg ut det.
Kommentar fra redaksjonen
IKAS er eid av OIF sammen med OFK og Orkdal kommune. IKAS er en naturlig høringspart i en reguleringsplan som omfatter IKAS sin eiendom (to fotballbaner). Det avgjørende er ikke høringsuttalelsene, men resultatet. mvh Hans K.
Nikki 2015-05-30 18:57
Ikke enkelt dette Roger og OIF junior og senior. Et helt juniorlag med stammen til det nye A-laget rasert på kort tid. Men det er bare å jobbe på videre. Lover at årgangene vi nå bygger opp ikke skal lide samme destruktive skjebne. Ellers et høyt hurra til jentene.
Kari Ann (Venden) Waterbury 2015-05-24 08:22
Hei,
I am a resident of the area of Little Norway in Wisconsin. I am following the story of the movement of the stavekirke back to Orkdal. I am also a member of the Mount Horeb Sons of Norway, and I am hoping that my daughters and I will be able to attend the ceremony before it is taken away. I have always loved Little Norway, and even had wedding pictures taken in from of the building. I am so sad to see it leave. But, I know it is going to the best place.
Beste hilsen,
~Kari Ann
Nikki 2015-05-24 08:20
Stiller meg undrende til fotballdebatten i lokalavisa den siste tida. Etter flere innlegg og synspunkter i papirutgaven og på nettavisa forklares de ulike meningene som en "sykdom" på lederplass. Etter et par dager er sykdommen plutselig overvunnet når to ledere i henholdsvis Orkla og OIF FREMSTÅR SOM TO TURTELDUER i avisa. Hvem kan egentlig uttale seg om hva som foregår daglig på laveste og mest arbeidsomme frivillige nivået i idrettsparken? De som aldri er der eller de som bruker HELE FRITIDEN sin i idrettsparken for barn og unge?????????
Nikki 2015-05-23 12:33
Spørsmål til det såkalte gode fotballsamarbeidet mellom Oif, Orkla og Orkdal i idrettsparken. Som alle i fotballmiljøet vet så har Orkla fremdeles ikke ferdigstilt Orkla kunstgressbane. Vedlikeholdet gjennomføres ikke etter planen. Gjerdet og innbytterbuene er fremdeles ikke avsluttet, faktisk ikke påstartet. Likevel bruker Orkla på lik linje med Oif Orkla maskin arena. Hva om Oif ikke hadde ferdigstilt Orkla maskin arena? Hadde det gått upåaktet hen? Hadde Ikas blitt en realitet hvis Oif ikke hadde gjort ferdig Orkla maskin arena etter tidsplanen? Kan noen svare ærlig og oppriktig på disse konkrete og realistiske spørsmålene. Jeg har tross alt som frivillig barnefotballtrener i Oif i over 10 år opplevd i mange år at Oifbarn har blitt presset(trakassert) ut av Orkangers eneste kunstgrasbane, i flere år mistet obligatoriske treninger på grunn av Orkla fk.
<<      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse