Besøkstall

146 534 denne måneden

21 286 581 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Styret 2018

Leder: Jan Aage Mortensen, 984 12 362, jan.aage.mortensen@gmail.com

Nestleder: Geir Knutzen, 952 67 975, geir.knutzen@elkem.no
Sekretær
: Bodil Lorentzen 412 54 775, bodlore@online.no
Kasserer:  Solveig Kjønli, 469 66 198, solkjo@getmail.no

Styremedlemmer:
Pia Bæk, 922 98 146
Sissel Moldjord 970 18 454
Harald Aspen

Varamedlemmer:
Inger Grande, 911 98 594
Bjørn Haugen, 472 61 302
Olav Rostad, 900 51 908

Ansvarlig for nettsida:
Hans Kringstad var ansvarlig fram til 31. desember 2017. Siden har nettsida ikke fungert som nyhetsside. Den ble drevet etter prinsippene i redaktørplakaten. Formålet var å informere og gi kunnskap om saker som angår folk på Orkanger, og å øke interessen for stedsutvikling. Orkanger Vel håper du tar kontakt om du er interessert i å lage lokale nyheter.

E-post til hele styret: styret@orkangervel.no


Les mer

Styret

Leder: Jan Aage Mortensen, 984 12 362, jan.aage.mortensen@gmail.com

Nestleder: Geir Knutzen, 952 67 975, geir.knutzen@elkem.no
Sekretær
: Bodil Lorentzen 412 54 775, bodlore@online.no
Kasserer:  Solveig Kjønli, 469 66 198, solkjo@getmail.no

Styremedlemmer:
Pia Bæk, 922 98 146
Sissel Moldjord 970 18 454

Varamedlemmer:
Inger Grande, 911 98 594
Bjørn Haugen, 472 61 302
Olav Rostad, 900 51 908

Ansvarlig for nettsida:
Hans Kringstad var ansvarlig fram til 31. desember 2017. Siden har nettsida ikke fungert som nyhetsside. Den ble drevet etter prinsippene i redaktørplakaten. Formålet var å informere og gi kunnskap om saker som angår folk på Orkanger, og å øke interessen for stedsutvikling. Orkanger Vel håper du tar kontakt om du er interessert i å lage lokale nyheter.

E-post til hele styret: styret@orkangervel.no


Les mer

[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse