Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skjerpet kamp om penger til Idrettsparken

kunstgress_1.jpgKampen mellom OIF og OIL om penger til idrettsanlegg tilspisser seg: OIL har nå søkt Orkdal kommune om hele 7 millioner kroner i støtte til en gigantisk utbygging i Knyken. Samtidig står det meste i stampe i den kommunalt eide Idrettsparken. OIF frykter igjen å bli presset bakover i køen.
Laget forhandler samtidig om å ta over hele parken.

Orkdal Idrettslags millionsøknad har slått ned som en bombe i OIF-miljøet. Det skyldes både søknadsbeløpet og det faktum at den storstilte Knyken-utbygginga ikke ligger inne i kommunens anleggsplan. Planen ble vedtatt så seint som i vinter.

Planen er en erklært prioritering av idrettsanlegg i Orkdal kommune for de neste fire årene. Altså en rekkefølge. Orkdal idrettsråd ga sin støtte til prioriteringen i oktober i fjor.

OIL-leder Magne Fossbakk er leder i idrettsrådet, som er et samlende organ for idretten i kommunen.

2.juli sendte Fossbakk, som OIL-leder,  søknaden til kommunen om 7 millioner i kroner i tilskudd til prosjektet "Nye Knyken Skisenter". Det er altså ikke med i den nylig vedtatte anleggsplanen.

"OIL skal nå rehabilitere og bygge ut Knyken Skisenter for ca. 30 millioner kroner", fastslår Magne Fosbakk i søknaden.

Fossbakk understreker OILs kompetanse som utbygger ved å vise til den vellykkede utbygginga av Orkdalsbanken stadion. Også den kom brått på mens lenge planlagte prosjekt i Idrettsparken ligger og venter.

Sirkustomta_008_3.jpgOIL vil blant annet bruke 15 millioner kroner på fire nye hoppbakker og 6 millioner på alpinanlegget. Søknaden kan du lese her.

I den kommunale Idrettsparken er er situasjonen slik:

* Dusj- og garderobeanlegg med integrert tribune. Kostnadsberegnet til 12 mill. Kommunen har satt av to mill. Ikke bygd.

* Ny bane 3 i Orklahallen. Kalkulert til 12 mill. Flertallet i kommunestyret har nektet å sette av penger. Mangeårig strid om lokalisering. OIF ble nektet 150 000 til å prosjektere bane 3 og klatrehall. Liten eller ingen framdrift.

* Klatrehall i regi av fjellsportklubben. Ferdig finansiert. Ikke bygd blant annet pga striden rundt bane 3. De to byggene må planlegges i sammenheng.

* Driftsbygning Nedre Rømme. Skulle stå ferdig seinest i 2006. Ikke påbegynt.

OIF, Orkanger Aktivum og Orkanger Vel skal dekke ca 1,1 mill. kroner av et nytt bygg på Nedre Rømme. I tillegg er det samlet inn 400 000 kroner til kommunalt bygg.

* OIF skal bygge ut klubbhuset. Det er anslått til ca. en million.

Idrettsparken_004_4.jpg* Løpebanen har grodd ned og trenger kunstdekke (jfr Visjonsutvalget). Tennisbanene forfaller selv om de er mye i bruk.

Til orientering: Idrettsparken er Orkdal kommunes sentralanlegg for sommeridrett.

Gigantutbygginga i Knyken konkurrerer også med skianlegget i Ulvåsen om spillemidler.

* Ny skibu i Ulvåsen er kalkulert til ca. en million. Ingen kommunal støtte, men berettiget til spillemidler.

OIF er i sluttfasen i forhandlinger om å overta Idrettsparken fra Orkdal kommune. Årsaken er at private prosjekter, som Orkdalsbanken stadion, lar seg realisere fort mens prosjekter i den kommunale Idrettsparken ser ut til å bli sittende fast i byråkrati og politisk strid.

 

Publisert 09.07.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse