Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 30. august 2023

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Anita Holten, Sissel Moldjord og Vidar Liøkel. 

1. Referat forrige møte
Vedtak: 
Møtereferat fra 23.mai godkjent.

2. Økonomisk status.
Arve Holmeng orienterte:
God økonomi. Restmidler for tursti refundert fra Joplassen Vel.
251 har betalt medlemskontingent.

3. Skateanlegget, referat brev til kommunen
Hans orienterte:
Har purret på Orkland kommune enda en gang for å få oppå et ekstra lyspunkt, ikke svar.
Vedtak: 
Hans tar kontakt med kommunen igjen for å få avtale om belysning.
Olav purrer Ekko Reklame for utskifting av logo. Orkla sparebank dekker kostnaden.
Arve kjøper to koster – merkes med Orkanger Vel.

4. Oppsummering familiedag
Erfaringer, forbedringer med tanke på neste år:
- behov for bedre markedsføring for å få mer folk
- viktig med bemanning så vi får ut kanoer om været tillater det

5. Gammelosen, sandprosjekt
Diskusjon om hva vi kan vente av initiativ fra Orkland kommune. Vi må ta ansvar-
Vedtak:
Anita kontakter Glærum kalkgruve om pris og transport for100-250 kbm. Evt pris for å få et testlast.
Hans kontakter Faxvaag på Hitra for å høre om det kan finnes forekomster der noen vil søke konsesjon for uttak.
Olav undersøker om det finnes sandtak med sandkvalitet som kan brukes.

6. Sammenkomst styret/brødrene Gammelosen
Vedtak:
Årets middag blir 27.10 kl 19 på O75.
Geir bestiller og inviterer.

7. Eventuelt
Nye prosjekt, behov for synlige tiltak:
- Thamshavntunet balløkke ligger brakk. MDG med utspill før valget om å oppruste her. Alle tenker gjennom mulige aktiviteter. Minogolf, tennis og skaterampe er diskutert før.
- Frisbeegolf. Hovslund eller området ved glattkjøringsbanen er mulige arenaer. Vi følger opp ideen.

Tursti Nerviksbakkan:
Salvesen & Thams har laget ny trase som kompromiss med Joplassen Vel. Den ble altfor bratt, neppe mulig å bruke vinters tid.
Vedtak: Olav tar kontakt med OIF om grusing/rydding mot betaling av gammel trasé mot betaling. Vi har 60 000 til overs til formålet.

Synlig forurensing Gammelosen:
Verre enn noen gang i høst,. Ifølge medlemmer som bruker Gammelosen jevnlig. Geir har fotografert samme belegg også i Råbygdfjæra. Anita leverte prøver i sommer, skal være forsvunnet hos kommunen.
Vedtak:
Anita tar prøver for analyse igjen og leverer til kommunen.
Olav og Anita signerer leserinnlegg på vegne av Orkanger Vel
Hans purrer på kommunen

Neste styremøte: 26. september

 

Publisert 31.08.2023


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse