Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 23. mai 2023

Sted: Møbelringen.
Til stede: Olav, Anita, Jan Aage, Arve, Geir, Vidar og Hege.

1. Godkjenning referat forrige møte
Referat godkjent.

2. Søknad støtte fra Orkanger Aktivum - Orkanger mot sjøen
Vedtak: Orkanger Vel gir støtte på kr. 50 000.

Arve kontakter Knut Even Wormdal ang. denne saken.

3. Brev til kommunen, støyskjerming badestrender
Brevet ble ikke registrert hos kommunen i første runde.
Veistenginga er utsatt til august.

4. Trivselsprisen 2023
Deles ut av Olav under Orkanger-dagene. Olav oppfordrer styret til å komme med innspill til «tale». Olav kontakter «Søra» i forkant. Arve ordner sjekk på kr. 10 000.

5. Familiedag i Hermetikken 25. juni
Hege sørger for innkjøp.
Olav sørger for ansiktsmaling.
Alle i styret må levere 1,5 l vaffelrøre.
Anita kjøper inn noen sommerleker for å skape noe mer aktivitet. 
Jan Aage ordner med stylter.
Oppmøte 10.30.

6. Giroer
Alle som har giroer til overs, leverer til Olav på Møbelringen snarest.
Dersom Hans oppfordrer til støtte på nettsida vår, kan alle dele videre til sine kontakter.

7. Benker rundt Gammelosen
Geir og Vidar setter ut.

8. Vannprøver
De siste prøvene er ikke blitt analysert.
Småbylista er på saken, og følger opp.

9. Levering av sand
Jan Aage følger opp saken, og formidler at sanda kan lagres på land.

Eventuelt
-Årsmøteprotokollen er signert.
-Skiltene i Gammelosen blir oppmalt av Gammelosens venner.
-Stupetårnet på flåta må repareres. Gjøres i uke 22, dersom været tillater det.
-Søknad om momskompensasjon er sendt.

Neste møte; Tidlig september

Ref:
Hege Berg

 

Publisert 07.06.2023


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse