Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmøteprotokoll Orkanger Vel 2023

ÅRSMØTE I ORKANGER VEL 22. MARS 2023
i OIFs klubbhus

1. Valg av møteleder og sekretær:
Møteleder: Olav Rostad, sekretær: Hege Berg

2. Godkjenning av innkalling:
Innkalling annonsert på egen nettside og FB

3. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Hege Berg og Arve Holmeng

4. Årsmelding:
Godkjennes

5. Regnskap. 
Godkjennes. Viser til kommentar av kalendersalg i referat fra styremøte 23.mars.

6. Disponering av underskudd/overskudd.
Forslag: overføres til/fra egenkapital.
Godkjennes

7. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter:
Forslag: Som 2022.
Godkjennes

8. Innkomne forslag: 
Ingen innkomne forslag

9. Budsjett: 
Godkjennes

10. Valg.
Leder: Olav Rostad 2 år gjenvalg, presiseres at dette blir siste periode.
Sekretær: Hans Kringstad 2 gjenvalg
Styremedlem: Jan Aage Mortensen 2 år gjenvalg
Varamedlem: Thor I.Halvorsen 2 år gjenvalg
Varamedlem: Vidar Ljøkel 2 år gjenvalg
Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad
Ref. Hege Berg

 

Publisert 02.05.2023


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse