Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 27. september 2022

Til stede: Olav Rostad, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Anita Holten, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel, Thor I. Halvorsen.
Forfall: Geir Knutzen, Hege Berg.

1. Referat fra styremøte 31. august
Vedtak: Referat godkjent.

2. Joplassen Vel, tursti Nerviksbakkan
Olav Rostad orienterte: 
Etter å ha tatt kontakt med Orkanger Vel med forslag om samarbeid, har Joplassen Vel snudd. Styret ønsker likevel ikke å bidra til utbedring av dagens trasé Nerviksbakkan-Joplassen. 
Vedtak: Olav Rostad tar kontakt med Tor Bach i OIF om duk/grus på midtpartiet som avtalt i fjor. Jan Aage Mortensen kontakter Kjell Røe om stolper og tau langs fossen.

3. Miljøgifter Hermetikken, status
Jan Aage Mortensen orienterte: 
Prøvetaking er avsluttet og svar ventet i løpet av tre uker. Deretter kan Orkland kommune sende ny søknad til Statsforvalteren om tilførsel av sand.

4. Fjerning av trær, innspill fra nabo til Hermetikken
Vedtak: Styret har ingen innvendinger mot at det ryddes bak scenen, men det er ønskelig å begrense hogsten. Hans gir beskjed.

5. Møte i flerbrukshuset 4/10 kl. 19.00, stikkord: «Orkanger – hva nå?»
Tema: Skole, bomiljø, trafikk, stedsutvikling. 
Vedtak: Viktig å møte, styremedlemmene sprer budskapet til venner og kjente.

6. Vinterlagre benker
Vedtak: Olav, Vidar og Thor Ingar organiserer. 

7. Medlemsmøte Orkanger Aktivum 29/9 
Vedtak: Vidar stiller for Orkanger Vel.

8. Isfjord, mulig utslipp til Gammelosen
Hans Kringstad orienterte:
Vann fra Isfjord Norway skaper store problemer ved Gammelosen renseanlegg. Dette er nå dokumentert i korrespondanse mellom kommunen og bedriften og i en ekstern revisjonsrapport utført av revisjon Midt-Norge SA. Bedriften har manglet permanent påslippsavtale siden starten i 2019. Statsforvalteren som forurensningsmyndighet har påpekt dette ved tilsyn.
Flere har meldt om synlig forurensning i Gammelosen i løpet av året. Orkland kommune har lansert tre ulike teorier; frø fra trær, sølevann fra Grønøra industriområde og utslipp fra Gammelosen renseanlegg. Isfjord kan være en indirekte årsak til flak med belegg på vannflata.
Småbylista har tatt opp saken i hovedutvalg teknikk.
Orkanger Vel sendte 31. august e-post med bilder til Orkland kommune med spørsmål om årsak og mulige tiltak. Det har ikke kommet svar.

9. Forberede kalender 2023
Vedtak: Hans tar kontakt med fotografer.

10. Eventuelt
Skateparken:
Befaring 14/9 med Dario Leko i kommunen og Marius Asphaug som voksen representant for brukerne.
Det var enighet om at kommunen flytter en rampe av sikkerhetsmessige årsaker. Marius Asphaug er villig til å støpe et lite vant mot område der det kommer grus inn på asfalten. Venter på OK fra kommunen. Muligens må kommunen også sørge for bedre lys. Venter på avklaring fra Dario Leko.

Bilder til tavler i Gammelosen:
Alldesign har gitt tilbud pris og forslag til pent og holdbart materiale. Geir Knutzen tar kontakt med Orkanger Historie for å få bildefiler.

Neste møte:
8. november kl. 19.15

 

Publisert 27.09.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse