Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nytt nei til bane 3-penger

R__mme_amfi_mm_005_2.jpgNok en gang har det politiske flertallet sagt nei til å avsette penger til bane 3 i Orklahallen. Ap foreslo å bevilge 10 millioner kroner da regnskapet for 2008 ble gjort opp. Partiet ble stående alene i formannskapet onsdag. De andre sluttet opp om et forslag fra Oddbjørn Bang (Sp). Det innebærer ekstrabevilgninger til flere formål - men ikke til erstatning av Gammelhallen (bildet). 

Ordfører Gunnar H. Lysholm har langt på vei lovt at han skal finne en løsning for bane 3 i 2010. Da må han enten overtale vennene fra Venstre, KrF, Sp og Høyre - eller stemme med Ap og FrP.

Orkdalslista har en samarbeidsavtale med borgerlige partier som kan skape vansker. Muligens må alliansen brytes.

Ap og FrP har vært klare på at de vil ha ny hall i Orklahallen. Det har kommet fram når særlig Venstre har slåss for at kommunen i stedet skal bygge hall på Follo.

I formannskapet onsdag ville imidlertid FrPs Torstein Larsen ha avklart om det er mulig bare å bygge nytt tak på Gammelhallen.

Dette er vurdert tidligere. Nå pågår en av utallige utredningssaker i Orkdal; prosjektering av bane 3, klatrehall og vrimreareal/kafeteria i Orklahallen.

Prosjekteringen skulle være ferdig innen 1.mai, ifølge vedtaket, som ble fremmet av Arne Grønset. Det var urealistisk.

I verste fall fører politisk strid rundt ny bane 3 til at også klatrehallen til Orkla Fjellsportklubb blir forsinket. Denne hallen vil bli en attraksjon og et aktivum for hele regionen. Den er ferdig finansiert.

Etter å ha avvist Aps nye forsøk på å bevilge penger til bane 3, vedtok formannskapet i stedet å bruke seks millioner kroner på blant annet følgende:

* Ventilasjonsanlegg på rådhuset. En egenandel på 2,5 mill utløser et betydelig bidrag fra Enova (energisparing).
* P-plass ved Orkdal kirke (Grøtte), 700 000.
* 1 mill. kr. til asfaltering av gater og veier. Gang- og sykkelveien fra Strandheim til Havneveien får asfalt.
* Egenandel på 1 mill. kr. til trafikksikkerhetstiltak.
* Fartshumper på Blåsmoen, 200 000.
* Avsetning til nytt orgel i Den Gode Hyrdes Kapell, 150 000

Kommunestyret vedtok i 2006 at det skal bygges ny bane 3 i Orklahallen. Men vedtaket sier ikke noe om når det skal skje.

 

Publisert 23.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse