Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding for Orkanger Vel for 2021

Styret i 2021 har bestått av:
Leder: Olav Rostad
Nestleder: Geir Knutzen 
Sekretær: Hans Kringstad 
Kasserer:  Arve Holmeng
Styremedlemmer: Anita Holten, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen
Varamedlemmer: Hege Berg, Thor I. Halvorsen, Vidar Liøkel
Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Ustad

Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité.

Styremøter og saker
Det har vært ni ordinære styremøter i perioden. Blant sakene:
- Ulvåsveien: 50 000 i støtte til OIF for å sikre åpen veg gjennom skisesongen.
- Kulturstua Børsen: 15 000 i støtte til oppstart av nytt møtested i Orkanger sentrum.
- Nedre Rømmesbakkan Vel: 7 000 i støtte til å etablere balløkke/isflate.
- Ny, stor badeflåte bygd av styremedlem Jan Aage Mortensen og Kjell Røe i Gammelosen.
- Skatepark: Fortsatt dialog med Orkland kommune om reetablering av skateparken. Velforeninga har nå krevd tidsplan med siste frist og en plan B. Reetablering ble utsatt også i 2021 på grunn av dårlige grunnforhold etter deponering av ustabile masser.
- Skilttavle for Orkanger/Trehusbyen Nerøra: Bestilt, men lagt på is fordi løsning ble avvist av Orkland kommune. Videre arbeid for plassering ved Bekkfaret i stedet for ved Coop Extra.
- Tursti Nerviksbakkan/Joplassen/Lysthusflata: Dialog med Joplassen Vel om utbedring av øvre del av turstien. Ingen avklaring om bruk av restmidler og prioritering av trase. Engasjerte Nyhus Maskin til å gruse opp det mest krevende partiet for Orkanger Vels regning.
- Nerviksfjæra friområde: Med i arbeidsgruppe for foredling av den siste strandlinja på Orkanger som ikke er utbygd, initiativ fra grunneier Salvesen & Thams.
- Kanoer og annet utstyr i Gammelosen: Tre kanoer gitt i gave til Orkanger ungdomsskole.
- Rydding og vedlikehold av arboretet i Hovslund.
- Vedlikehold av utstyr i Gammelosen.
- Samarbeid med dugnadsgruppa «Brødrene Gammelosen».

Annen aktivitet
17. april arrangerte Velforeninga vårdugnad i Gammelosen. Vi har et godt samarbeid med «Brødrene Gammelosen» gjennom hele sommerhalvåret. 
26. juni tildelte Olav Rostad Orkanger Vels Trivselspris til Iren Olsen Poort og Eduard Poort. De har gjort Damphuset til en viktig møteplass samtidig som de tar vare på lokalhistorien vår. Dette var 15. gang prisen ble delt ut.
27. juni arrangerte vi Familiedag i Hermetikken.
8. oktober takket vi dugnadsgjengen i Gammelosen med middag og hyggelig sammenkomst på O75.
7. november bidro velforeninga ved Lysfest i Gammelosen.
27. november deltok Orkanger Vel med rigging av julemarked og julegrantenning på torget.

I tillegg har Orkanger Vel utført faste oppgaver som å sette ut benker i sentrum og flåter i Gammelosen, rydde strendene gjennom badesesongen og montere lys i Gammelosen i mørketida.  Orkanger Vel har tatt ansvaret for å betale brøyting av den nye skøytebanen på Rømmetunet. Dette er et samarbeid med Salvesen & Thams og OIF. 

Økonomi
Orkanger Vel har god økonomi. Bankinnskudd var ca 550 000 kr ved årsskiftet. De største inntektskildene er medlemskontingent, grasrotandel og salg av Orkanger-kalenderen. Det er registrert salg av 533 av 600 produserte kalendere.
Vi hadde 287 betalende medlemmer i 2021, en liten økning fra 2020.

Orkanger Vel mottok betydelige pengegaver fra Geir Mardahl (Thamsprisen), Skanska AS (som takk til lokalsamfunnet ved avslutning av prosjekt Folkehelsesentret) og ved Geir Roar Haugens bortgang.

Største enkeltkostnader var 50 000 i støtte til drift av Ulvåsveien og ca 25 000 til videre oppgradering av tursti Nerviksbakken-Joplassen/Lysthusflata, der Orkanger Vel har bidratt med 100 000 kr tidligere. 

 

Publisert 30.03.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse