Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 3. november 2021


Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Hege Berg, Thor I. Halvorsen, Vidar Liøkel. Forfall: Anita Holten og Sissel Moldjord.

 1. Referat forrige møte

Vedtak: Referat fra styremøte 28. september godkjent.

2. Kalender 2022
Orkla Grafiske produserer 600 kalendre.
     Roder 2021:
       Anita 1
       Hans 2
       Sissel 3
       Hege 4 og 9
       Thor I. 5 og 6  
       Geir 7
       Arve 8
       Olav 10, 11 og 13
       Jan Aage 12, 14 + Joplassen

Hver enkelt henter hos Møbelringen.
Olav leverer hos Solruns og kontakter ST.
Hans markedsfører på nettside og Facebook.
Vi selger på julemarkedet 27/11, og vurderer Amfi/OTI.     

3. Julemarked 27. november
Sentrumsforeninga ønsker julegrantenning lørdag i stedet for første søndag i advent for å kombinere med julemarked. OK for Orkanger Vel.
Vi får muligens spørsmål om å bistå med rigging på formiddagen. 
Julegran er i orden. Vidar mfl står for tenning.
Spørsmål fra Sentrumsforeninga om støtte til annonse i ST. 
Vedtak:
Vi støtter med 5000 kr, ber om å få inn info om Orkanger Vel-kalender 2022 i annonsen. 
Ansvar: Olav.

4. Søknad om støtte til innkjøp av sand, Orkland kommune
Søknaden blir sendt i løpet av kort tid.
Ansvar: Olav.

5. Økonomisk status
Arve Holmeng orienterte: 
Vi har mottatt 25 000 fra Mardahl.
Olav etterlyser restbeløp for tursti Joplassen.

6. Eventuelt
- Videre utbedring Joplassen: Hans kontakter OIF om firehjuling og videre grusing.
- Skøytebane: Vi dekker OIFs kostnader til brøyting også denne sesongen. 
- Lysfest 7. november: 
Hans tenner ved de to strekningene ved Hermetikken.
Olav, Arve, Jan Aage og Vidar møter ca. kl. 15 for å legge ut lyslenker og sette ut bålpanner.
- Hinderløype: Jan Aage kjøper inn tau og monterer til våren.

Neste møte: Onsdag 26. januar kl. 19.15
 

 

Publisert 08.11.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse