Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 28. september 2021

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Hans Kringstad, Anita Holten, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel, Hege Berg, Thor I. Halvorsen.
Forfall: Arve Holmeng.

1. Referat forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 25. august godkjent.

2. Skateanlegget, status
Olav Rostad orienterte: Kommunen har deponert ustabile masser i grunnen. Vi har en foreløpig avtale om at ramper settes ut når det blir tele i grunnen. Tre hele sesonger har gått siden banen ble tatt ned i 2018. Styret har satt våren 2022 som siste frist for å få anlegget i drift, og bedt om en plan B alternativ plassering eller utskifting masser.

3. Bunnpris, inkassogebyr
Olav Rostad orienterte: Vi er belastet inkassogebyr på alle faktura etter at Bunnpris har feilsendt på e-post. Feilen er oppklart, vi fortsetter å bruke Bunnpris. Kasserer ordner opp.

4. Nedre Rømmesbakkan velforening, søknad økonomisk støtte 
Gry Dyrseth søker om 7000 kr til grus og dekke på fotballbane, tilbud fra NCC.
Vedtak: Styret ønsker informasjon om totale kostnader og inntekter. Leder kontakter søker og vi tar deretter en avgjørelse på e-post.

5. Kalender 2022
Vedtak: Vi viderefører tradisjonen, tar kontakt med fotografer og innhenter tilbud på 600 eksemplarer. Perforering i stedet for lim. Felt til å skrive under kalendariet, mindre luft mellom bilde og kalendarium. Vi ønsker også forslag om litt varmere layout; skygger, gråtoner e.l. Pris fortsatt 100 kr. Mål: Ferdig produkt medio november.
Ansvar: Hans.

6. Klargjøre Gammelosen og Orkdalsveien for vinteren
Benker, grill mm settes til vinterlagring.
Benker i Orkdalsveien settes på Nedre Rømme.
Ansvar Gammelosen: Vidar, Geir, Thor Ingar.
Ansvar Orkdalsveien: Olav.

7. Sammenkomst O75 fredag 8. oktober kl. 19
Viktig at flest mulig fra styret deltar. De som ikke kommer varsler Geir.

8. Eventuelt
Sand til Gammelosen 2022: Vi har fått tilbud for 240 kbm. 228 000 kr inkl mva men med forbehold om  prisstigning for levering. I tillegg kommer frakt inne på havna. Orkanger Vel søker om kommunal støtte på 150 000 kr. Brev går til postmottak og de politiske partienes ledere. 
Vi kontakter Mardahl om plass til deponi på Grønøra.

Gave: Olav har takket Geir Mardahl for gave 25 000, Thamsprisen. Vi takker i leserinnlegg. 
Orkanger Aktivum: Inviterer til møte om Orkanger-dagene 2021, info om prosjekt Nerviksfjæra og lysfest. Vidar møter for Orkanger Vel.
               
Neste styremøte: Onsdag 27. oktober kl. 19.15

 

Publisert 05.10.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse